Údržba domu je základem zdravé nemovitosti

Stejně jako je vhodná zdravotní prevence u lidí, je dobré provádět prevenci poruch i u nemovitostí. Ta by měla začít zjištěním, v jakém stavu nemovitost je.

V současné době, kdy se stále více rozvíjejí služby inspekce nemovitostí, je na začátku vhodné provést komplexní kontrolu technického stavu.

Výstup této diagnostiky (Technický průkaz nemovitosti) pak poslouží majiteli nemovitosti pro naplánování věcného, časového i finančního plánu údržby. Tím se majitel do budoucna vyvaruje náhlé havarijní opravy, která bývá zpravidla finančně náročnější než pravidelná údržba.

Krom toho, že nemovitosti mají problémy spojené s tím, že byly postaveny vadně či nevhodně, je třeba si také uvědomit, že i ‚zdravé‘ konstrukce a součásti domu stárnou – mají omezenou životnost. Následující tabulky uvádějí přibližnou životnost stavebních konstrukcí i zařízení budov.

 

Spolupracovali jsme na tvorbě tohoto článku, jehož pokračování a celý obsah si můžete přečíst zde.

Datum vydání článku: 17.5.2018