Co je Nemopas

Co je Nemopas

Nemopas je druh inspekce nemovitosti, která se opírá o propracovanou metodiku vyhledávání rizikových a vadných řešení v osmi technických oborech, které ovlivňují technický stav nemovitosti a tím bezpečnosti při užívání, Nemopas prověřuje více než 120 rizik a poruch.