Co je PENB

Co je PENB

PENB je zkratka pro Průkaz energetické náročnosti budovy a slouží k vyhodnocení energetické náročnosti budovy, vyčísluje veškeré energie spotřebované při standardním provozu hodnocené budovy.