Historie inspekce nemovitostí

Historie inspekce nemovitostí

Inspekce nemovitostí se objevila na českém trhu před 5 lety. Jedná se o službu, při které speciálně vyškolení odborníci zjišťují závady u nemovitostí.

Začátek služeb inspektorů nemovitosti je v 70. let 20. století. Tito pracovníci se objevili jako první ve Spojených státech amerických, kde v této době probíhal stavební boom a mnoho potenciálních kupujících mělo zájem o kontrolu a prověření nemovitosti ještě předtím, než se do ní nastěhuj nebo ji koupí.

Nejprve inspektory nemovitostí poptávali samotné developerské firmy, které dodávali na stavbu svévýrobky a tím potvrzovali zákazníkovi jistotu kvalitního materiálu.Zájem o tyto služby rostl, stávající společnosti již nebyly schopné krýt poptávku, a proto vznikaly nové odborné firmy, které se specializovaly přímo na inspekce nemovitostí.

Od 90. let 20. století jsou v USA průzkumy inspektorů nemovitostí samozřejmou součástí prodeje nemovitosti. I v západní Evropě je již u prodeje nemovitostí situace podobná.

Inspekce nemovitostí v ČR

V Česku má inspekce nemovitosti zatím velmi krátkou historii, postupně ji začínají ale zákazníci stále více objevovat. Procento nemovitostí, které projdou během prodeje inspekcí, se každým rokem zvyšuje a tento trend bude očekává i v následujících letech. Na českém trhu vyskytuje několik hlavních firem, které se inspekcí nemovitostí zabývají. Ty jsou sdruženy v profesní organizaci Asociace inspektorů nemovitostí (AIN).

Služby inspektorů nemovitostí využívají klienti, kteří plánují kupovat starší nemovitost a zajímají se tedy o její skutečný stavebně technický stav. Základní inspekce nemovitosti je průzkum trvající kolem 2 hodin (záleží na velikosti a stavu nemovitosti). Během tohoto šetření dojde k prověření stavu základů a nosných konstrukcí (stěn a stropů), nenosných příček, exteriéru a fasády, hydroizolačních a tepelných izolací, vnitřních instalací (voda, kanalizace, plyn, vzduchotechnika, elektroinstalace, vytápění), dveří, oken a mnoha dalších oblastí. Kontrolovány jsou sklepy, garáže a společné prostory, požární bezpečnost a hygienické podmínky. Součástí inspekce nemovitosti je závěrečná zpráva, kde je zakreslen půdorys a ověřena skutečná výměra bytu či domu, je vyhodnocena lokality z hlediska územního plánování, z hlediska požadavků investora, je vyhodnoceno životního prostředí a hlukové parametrů lokality. Cena inspekce se odvíjí od rozsahu inspekce a druhu nemovitosti.

Cena inspekce

Cena za inspekci nemovitosti se většinou pohybuje od 4500,- Kč.