Jak inspekce nemovitosti vypadá

Jak inspekce nemovitosti vypadá

Inspekci nemovitosti si klient objedná nejčastěji na internetu nebo telefonicky. Klient si s inspektorem domluví termín společné návštěvy nemovitosti.

Inspektor nemovitostí spolu s klientem prověří danou nemovitost ze stavebně technického hlediska. Inspektor prověřuje stavbu pomocí speciálního měřicího zařízení, díky kterému zjistí, v jakém stavu jsou tyto oblasti. Rozsah inspekce se liší podle zadání klienta individuálně, na jeho přání.

Inspekce rizikových oblastí

Inspektor nemovitosti prověřuje všechny rizikové oblasti dle domluveného rozsahu inspekce. Všechna svá zjištění dokumentuje, nalezené závady a zjištěné skutečností následně zapíše do závěrečné zprávy. Tato zpráva obsahuje také detailní fotodokumentaci. Závěrečná zpráva informuje klienta o veškerých zjištěních, pokus se vyskytly na nemovitosti nějaké závady, je ve zprávě uveden odhad nákladů na jejich opravu. Tato zpráva může být podkladem i pro případná jednání o prodejní ceně dané nemovitosti.