Jak probíhá diagnostika rizik

Jak probíhá diagnostika rizik

Způsob diagnostiky rizik pro průzkum nemovitosti probíhá vizuální kontrolou problematických míst za případného použití neinvazivních, orientačních diagnostických přístrojů. Invazivní zkoušky, provádění sond či akreditované měření není v inspekci zahrnuto a může být doobjednáno dle potřeby a případného doporučení. Vedlejší stavby a příslušenství stavby hlavní nejsou předmětem technického hodnocení.