Kontrola nemovitosti při přejímce

Kontrola nemovitosti při přejímce

Další službu, kterou si můžete od inspektorů nemovitostí nechat provést je "kontrola" při přejímce nemovitosti. Tady se jedná o prověření zcela nově vybudované nemovitosti od developera. Tato služba je v současné době využívána čím dál tím více, klienti mají zájem o odbornou kontrolu jejich nově koupené nemovitosti a tím předejít případným pozdějším reklamacím. Inspektoři nachází většinou závady, nedodělky či poškození, které ve většině případů developeři samozřejmě odstraní. Jednou z běžných kontrol inspektorů nemovitostí je kontrola vnějších okenních parapetů. Ty musí být v dostatečném spádu směrem od okna, jinak by docházelo k pronikání vody do okna a k zatékání do konstrukce okna či interiéru budovy.

Pravidelné revize nemovitosti

Veškerá zařízení v domě musí procházet pravidelnými revizemi, které si inspektor vždy vyžádá k nahlédnutí. Developeři jsou ve většině případů vstřícní a v mnohém potenciálním kupcům vyhoví.

Inspekce nemovitosti slouží zároveň také pro majitele nemovitostí, kteří mají v plánu prodávat svůj byt nebo dům. Ti se stávají díky nezávislé inspekci důvěryhodným obchodním partnerem - prodejcem, což na realitním trhu nebývá samozřejmostí. A často se výrazně urychlí a zjednoduší celý proces prodeje, právě díky tomu, že nemovitost prošla odbornou inspekcí.

Inspekce nemovitostí pomáhá kupujícím i prodávajícím na realitním trhu zjistit skutečný technický stav nemovitosti. Inspekce nemovitosti pomáhá klientům následně ušetřit peníze za budoucí neplánované opravy nemovitosti a snižuje rizika realitního obchodu. Inspekci provádí certifikovaný inspektor nemovitosti, který má vzdělání a praxi v oboru pozemních staveb a technického zařízení staveb.

Inspekce nemovitosti je obvykle proveditelná na základě vizuálního zjištění stavu a nedestruktivních diagnostických metod. Pokud tyto metody nejsou dostačující, je třeba navrhnout provedení nezbytných destruktivních diagnostických zkoušek. Inspekce nemovitosti musí alespoň identifikovat projevy poruch a zjevné vady a u poruch může stanovit jejich příčiny.

PENB od 1.1.2013

Některé společnosti, provádějící inspekce nemovitosti nabízí klientům také při inspekci nemovitosti pořízení tzv. Průkazu energetické náročnosti budovy - PENB, který je od 1. 1. 2013 povinný i v případě, že chce majitel nemovitost prodávat či pronajímat. Pořízení PENB ale není totožné s klasickou inspekcí nemovitosti, tam se inspektor zaměřuje na více problematických oblastí než jen na oblasti spojené s energetickou náročností.