PENB

PENB

Můžete si u nás také objednat tzv. Technický průkaz nemovitosti. K vytvoření tohoto průkazu je využíván speciální software Nemopas, pomocí kterého inspektor nemovitosti hodnotí rizika z jednotlivých technických oborů a také rizika a možnosti projevů různých poruch, nevhodných stavebních řešení a další. Inspekce nemovitosti dokáže tedy odhalit nejen viditelné problémy nemovitosti, ale také skryté vady Vašeho domu nebo bytu. Odborné analyzované znalecké a odborné projekty jsou zpracovávány pomocí akreditovaných laboratoří Znaleckého ústavu Dekprojekt.

Pro vystavení technického průkazu nemovitosti (PENB) prozkoumá certifikovaný inspektor nemovitostí důkladně předmětnou nemovitost. Na základě průzkumu hodnotí až 200 rizikových faktorů a až 500 dílčích rizik. Následně provádí analýzu každého rizika, kde v případě výskytu rizika (v úvahu je brána i možnost projevu rizika v budoucnosti)  riziko popíše, navrhne způsob sanace a stanoví orientační náklady na odstranění každého rizika či rizikového řešení a vystaví tzv. Nemopas Kompletní průkaz nemovitosti - Průkaz nemovitosti s oceněním.