PENB – RD s kompletní projektovou dokumentací

PENB – RD s kompletní projektovou dokumentací

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) je dokument, který zavedl v roce 2009 zákon 406/2000 Sb. a jeho forma je  dána vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu. Od roku 2012 novela zákona rozšiřuje jeho používání, od roku 2013 se musí průkaz předkládat při prodeji nebo pronájmu nemovitosti.

PENB dokument

PENB je několika stránkový hodnotící dokument a musí být potvrzen osobou autorizovanou pro vystavování těchto průkazů (musí být přezkoušená Ministerstvem průmyslu a obchodu).

PENB posuzuje úroveň stávajícího energetického hospodářství objektu a na základě toho zařadí objekt na stupnici A až G energetické náročnosti. PENB hodnotí objekt z hlediska potřeby všech energií, tedy potřeby energie na vytápění, ale také z hlediska potřeby energie na ohřev teplé vody, potřeby energie na vzduchotechnická zařízení a klimatizaci (pokud je instalováno), i z hlediska potřeby energie na umělé osvětlení. Tak jako známe energetické štítky u domácích spotřebičů, tak je nyní označena každá budova.

 

Energetická náročnost budovy

Energetická náročnost budovy je přímo spojena s provozními náklady, které hrají důležitou roli při oceňování budovy na trhu ať už v případě prodeje, koupě nebo pronájmu.

Povinnost zpracovat průkaz platí při výstavbě nových budov a větších změnách dokončených budov. Pro tyto účely zpracování PENB je nutné splnit předepsané požadavky na energetickou náročnost. 

Pokud potřebujete nechat si vystavit PENB, jsme pro Vás ti praví. Připravíme pro Vás PENB pro rodinný dům v projektové fázi na základě poskytnutých podkladů. Podklady, které po Vás budeme potřebovat, abychom mohli PENB zpracovat jsou půdorysy rodinného domu s řezy a pohledy a technická zpráva. Z těchto podkladů musí jednoznačně vyplynout plocha a skladba obalových konstrukcí. Je nutné dodat také situaci rodinného domu, kde musí být patrné natočení domu ke světovým stranám a číslo parcely pozemku na, kterém stavba stojí.

 

Chci kalkulaci na prověření nemovitostí

 

Technické parametry PENB

Mezi technické parametry, které musíme znát, abychom PENB mohli zpracovat patří technické zařízení budovy  - technická zpráva vytápění a ohřevu teplé vody, kde je jasné o jaký typ tepelného zdroje pro vytápění i ohřev teplé vody jde, jaký je to typ otopné soustavy. Pokud je v objektu nainstalována i vzduchotechnika, klimatizace apod., tak je nutné dodat i technické údaje těchto zařízení

V PENB jsou dále uvedeny formální informace o rodinném domě, tj. místo a adresa posuzované stavby, název, adresa a kontakt na investora, název, adresa a kontakt na stavebníka, pokud je jiný od investora, název katastrálního území místa stavby.

Tyto materiály preferujeme v elektronické podobě  ve formátech dwg, pdf, excel, word. Pokud nemáte dokumenty v elektronické podobě, je možné je předat osobně, či zaslat poštou.

PENB Vám po zaslání veškerých podkladů a uhrazení nákladů na vypracování průkazu zhotovíme do 10 dnů. V případě Vašeho zájmu nás kontaktuje a domluvíme si veškeré další podrobnosti.