Prohlídka rodinného domu s inspektorem

Prohlídka rodinného domu s inspektorem

Chcete znát technický stav Vašeho rodinného domu, abyste věděli, zda Vás v něm nečekají nějaké technické problémy? Chcete nějakou radu od technického pracovníka, týkající se Vašeho rodinného domu?

Prohlídka rodinného domu s inspektorem

Prohlídka nemovitosti - rodinného domu s certifikovaným inspektorem Vám dám základní odpovědi na otázky týkající se Vašeho domu.

U naší služby prohlídka rodinného domu s inspektorem dojde k prohlídce Vašeho rodinného domu, kdy certifikovaný inspektor nemovitostí s Vámi projde celou nemovitost a průběžně Vás upozorňuje o nemovitosti a jejích zjevných vadách a o rizicích skrytých vad.

Průzkum nemovitosti probíhá vizuální kontrolou problematických míst za případného použití neinvazivních, orientačních diagnostických přístrojů. Invazivní zkoušky, provádění sond či akreditované měření není v této základní prohlídce s inspektorem zahrnuto, ale v případě problémů může být doobjednáno dle potřeby a případného doporučení.

Všechny informace o Vašem rodinném domě Vám budou sděleny během prohlídky, u této prohlídky se nevystavuje žádný technický průkaz nemovitosti.

 

Prohlídka domu trvá cca 1hod.

Prohlídka rodinného domu s certifikovaným inspektorem trvá většinou kolem 1 hodiny.

Tento produkt si objednávají často zákazníci ve chvíli, kdy je třeba řešit rekonstrukci či se uvažuje o přestavbě. Tato varianta inspekce je také ideální i u přejímky bytu či rodinného domu. Při převzetí novostavby uvede certifikovaný inspektor svá zjištění do předávacího protokolu.

Chci kalkulaci na prověření nemovitostí

 

Zaměření inspektora při prohlídce

U této varianty prohlídky si můžete zvolit také obory, na které se inspektor při prohlídce zaměří podrobněji a bude Vás o něm informovat.

Každý náš inspektor nemovitosti má vzdělání a praxi v oboru pozemních staveb a technického zařízení staveb a je proškolen na odhalování  těchto rizik a vad a poruch nemovitostí. Naše práce a naše fungování je založeno na principech absolutní nestrannosti, celoživotního vzdělávání a zvyšování si odbornosti. Mottem našich inspektorů je spolehlivost a odpovědnost.

Pokud se rozhodnete pro naši službu, můžete úhradu za službu zaplatit buďto bankovním převodem před provedením průzkumu, nebo zaplatit v hotovosti při ukončení průzkumu.

Po objednání prohlídky s certifikovaným inspektorem se Vám ozve náš inspektor a domluví termín možné prohlídky.