Standardní inspekce rodinného domu

Standardní inspekce rodinného domu

Chtěli byste znát o Vašem rodinném domě všechny technické parametry a vědět, zda v něm nehrozí nějaký technický problém, není v něm nějaká skrytá vada, která se Vám brzy projeví, či máte již ve Vašem domě nějaký technický problém a chtěli byste odborně poradit, jak ho odstranit? V tom případě se pro Vás vhodný náš produkt standardní inspekce rodinného domu. Technický průkaz nemovitosti, který je výstupem této inspekce, může sloužit jako příloha kupní smlouvy a informuje tak smluvní strany o technickém stavu objektu a případných skrytých vadách.

Inspekce rodinného domu metodikou NEMOPAS

Inspekci rodinného domu provádíme metodikou Nemopas, který zaručuje vyhledávání rizikových a vadných řešení v osmi technických oborech, které významně ovlivňují technický stav nemovitosti a tím i pohodu a bezpečnosti při užívání. Metodika Nemopas byla vypracována odborníky ze Znaleckého ústavu Dekprojekt a Akreditované zkušební laboratoře Atelier DEK. Metodika Nemopas prověřuje u nemovitostí výskyt více než 120 rizik a poruch vad v technických oblastech statika, izolace proti vodě, povrchy, technické zařízení, zdraví a hygiena, bezpečnost a požár, akustika, úniky tepla.

 

Standardní inspekce rodinného domu

Standardní inspekce rodinného domu  Nemopas zahrnuje důkladné prozkoumání Vašeho rodinného domu naším certifikovaným inspektorem. Na základě průzkumu Vám bude do 5ti pracovních dní od prohlídky rodinného domu vypracován Technický průkaz nemovitosti. Technický průkaz nemovitosti obsahuje grafické vyhodnocení, popis nemovitosti a jejich případných problémů a vyhodnocený seznam všech hodnocených rizik podle metodiky Nemopas. Každé případné riziko či vada je podrobně popsáno a analyzováno na samostatném listě dokumentu. Součástí této varianty inspekce je také přibližná cena a doporučení způsobu sanace každé zjištěné vady nebo rizikového řešení. Technický průkaz nemovitosti Vám bude zaslán elektronicky.

 

Rizika rodinného domu

Rizika Vašeho rodinného domu jsou diagnostikovány vizuální kontrolou problematických míst za případného použití neinvazivních, orientačních diagnostických přístrojů. Invazivní zkoušky, provádění sond či následné akreditované měření v laboratoři není v inspekci zahrnuto, ale pokud je zjištěno, že nějaké toto měření je nutné, může být doobjednáno podle potřeby a případného doporučení.

 Chci kalkulaci na prověření nemovitostí

 

Standardní prohlídka trvá cca 1-3 hodiny

Tato standardní prohlídka s certifikovaným inspektorem trvá cca 1 - 3 hodiny.

Pokud se rozhodnete pro naši službu, můžete úhradu za službu zaplatit buďto bankovním převodem před provedením průzkumu, nebo zaplatit v hotovosti při ukončení průzkumu.

Po objednání prohlídky s certifikovaným inspektorem se Vám ozve náš inspektor a domluví termín možné prohlídky