Základní inspekce rodinného domu

Základní inspekce rodinného domu

Vlastníte rodinný dům a rádi byste znali, jaký je jeho technický stav? Nebo v něm máte nějaký technický problém, vlhko ve sklepě, mokré stěny, tvoří se Vám v něm plíseň a nevíte, kde je problém? Rádi byste technické posouzení?

ZÁKLADNÍ inspekce nemovitosti

Pak je pro Vás vhodný tento produkt - základní inspekce rodinného domu. Jedná se o základní inspekci Nemopas. To znamená, že certifikovaný inspektor nemovitostí prozkoumá Váš rodinný dům a na základě prohlídky vypracuje Technický průkaz nemovitosti. Technický průkaz nemovitosti obsahuje grafické vyhodnocení, popis nemovitosti a jejich případných problémů a vyhodnocený seznam všech hodnocených rizik podle metodiky Nemopas.

Metodika Nemopas hodnotí tyto technické obory statika, izolace proti vodě, povrchy, technické zařízení, zdraví a hygiena, bezpečnost a požár, akustika, úniky tepla.

Certifikovaný inspektor nemovitosti důkladně prozkoumá Váš rodinný dům a na základě průzkumu hodnotí až 200 rizikových faktorů a klasifikuje, zda se na nemovitosti vyskytují, nevyskytují či vyskytovat mohou nějaká rizika nebo vady.

 

Průzkum a prověření domu

Průzkum probíhá formou vizuální kontroly problémových míst za použití neinvazivních, orientačních a diagnostických přístrojů. Případné invazivní zkoušky, provádění sond či akreditované měření není v inspekci zahrnuto a pokud bychom zjistili, že je nutné k dohledání problému, tak může být doobjednáno dle potřeby a případného doporučení.

Každý náš inspektor nemovitosti má vzdělání a praxi v oboru pozemních staveb a technického zařízení staveb a je proškolen na odhalování  těchto rizik a vad a poruch nemovitostí. Naše práce a naše fungování je založeno na principech absolutní nestrannosti, celoživotního vzdělávání a zvyšování si odbornosti. Mottem našich inspektorů je spolehlivost a odpovědnost.

Celková doba této základní inspekce rodinného domu trvá přibližně kolem 1 - 2 hodin.

 

Chci kalkulaci na prověření nemovitostí

 

Dokumenty o inspekci do 5-ti dnů

Do 5ti pracovních dní od našeho inspektora obdržíte vypracované dokumenty - technický průkaz nemovitosti, který Vám bude zaslán v elektronické podobě. Vypracovaný Průkaz nemovitosti může sloužit například jako příloha kupní smlouvy, kde informuje smluvní strany o technickém stavu objektu a případných skrytých vadách.

Pokud se rozhodnete pro naši základní inspekci nemovitosti rodinného domu, můžete úhradu za službu zaplatit buďto bankovním převodem před provedením průzkumu, nebo zaplatit v hotovosti při ukončení průzkumu.

Objednejte si naši prohlídku nemovitosti a náš inspektor se Vám ozve a domluvíme si termín možné prohlídky Vašeho rodinného domu.