Naše služby

Inspekce nemovitostí

Nabízím vám unikátní možnost nákupu inspekce nemovitosti, PENB šťitku a dalších certifikačních a znaleckých posudků přímo on-line na mých stránkách. Díky prodeji v e-shopu se v klidu můžete seznámit s mou nabídkou, mými zkušenostmi jakožto certifikovaného odborníka na odhad a inspekci nemovitosti a vybrat tu správnou inspekci pro vás.

Samozřejmě jsem pro vás k dispozici ke konzultaci jako certifikovaný inspektor nemovitostí Nemopas – Ing. Jiří Čížek na tel. nebo e-mailu.

Inspekce nemovitostí

Loren ipsum loren ipsum loren ipsum loren ipsum loren ipsum loren ipsum loren ipsum loren ipsum loren ipsum loren ipsum loren ipsum loren ipsum loren ipsum loren ipsum loren ipsum loren ipsum loren ipsum loren ipsum loren ipsum loren ipsum loren ipsum loren ipsum loren ipsum loren ipsum loren ipsum loren ipsum loren ipsum

KOMPLETNÍ inspekce bytové jednotky

Průkaz nemovitosti s oceněním.

Detail služby

Typ inspekce: NEMOPAS – KOMPLETNÍ inspekce

Typ objektu: Bytová jednotka (UP do 100 m2)

Posuzované technické obory: Statika, Izolace proti vodě, Povrchy, Technické zařízení, Zdraví a hygiena, Bezpečnost a požár, Akustika, Úniky tepla

Popis: Certifikovaný inspektor nemovitostí důkladně prozkoumá předmětnou nemovitost. Na základě průzkumu vypracuje podrobnou zprávu o stavu nemovitosti ve všech technických oborech a vystaví tzv. NEMOPAS – KOMPLETNÍ PRŮKAZ NEMOVITOSTI – Průkaz nemovitosti s oceněním.

Způsob diagnostiky rizik: Průzkum Nemovitosti probíhá vizuální kontrolou problematických míst za případného použití neinvazivních, orientačních diagnostických přístrojů. Invazivní zkoušky, provádění sond či akreditované měření není v inspekci zahrnuto a může být doobjednáno dle potřeby a případného doporučení.

Doba trvání inspekce (Průzkumu): 1-3 hod.

Vystavení průkazu nemovitosti: Dvanáct pracovních dní od průzkumu Nemovitosti.

Forma vystaveného průkazu: Elektronická verze.

Standardní platební podmínky: Úhrada bankovním převodem před provedením průzkumu či platba v hotovosti při ukončení průzkumu.

Průkaz nemovitosti může sloužit i jako příloha kupní smlouvy a informuje tak smluvní strany o technickém stavu objektu a případných skrytých vadách.

Součástí této varianty je přibližná cena a doporučení způsobu sanace každé zjištěné vady nebo rizikového řešení.

Po objednání produktu se Vám ozve inspektor a domluví termín možné prohlídky.

KOMPLETNÍ inspekce rodinného domu

Průkaz nemovitosti s oceněním

Detail služby

Typ inspekce: NEMOPAS – KOMPLETNÍ inspekce

Typ objektu: Rodinný dům (UP do 200 m2)

Posuzované technické obory: Statika, Izolace proti vodě, Povrchy, Technické zařízení, Zdraví a hygiena, Bezpečnost a požár, Akustika, Úniky tepla

Popis: Certifikovaný inspektor nemovitostí důkladně prozkoumá předmětnou Nemovitost. Na základě průzkumu hodnotí až 200 rizikových faktorů a až 500 dílčích rizik. Následně provádí analýzu každého rizika, kde v případě výskytu rizika, (v úvahu je brána i možnost projevu rizika v budoucnosti) riziko detailně popíše, navrhne způsob sanace a stanoví orientační náklady na odstranění každého rizika či rizikového řešení a vystaví tzv. NEMOPAS – KOMPLETNÍ PRŮKAZ NEMOVITOSTI – Průkaz nemovitosti s oceněním.

Způsob diagnostiky rizik: Průzkum Nemovitosti probíhá vizuální kontrolou problematických míst za případného použití neinvazivních, orientačních diagnostických přístrojů. Invazivní zkoušky, provádění sond či akreditované měření není v inspekci zahrnuto a může být doobjednáno dle potřeby a případného doporučení.

Doba trvání inspekce (Průzkumu): 2-4 hod.

Vystavení průkazu nemovitosti: Dvanáct pracovních dní od průzkumu Nemovitosti.

Forma vystaveného průkazu: Elektronická verze.

Standardní platební podmínky: Úhrada bankovním převodem před provedením průzkumu či platba v hotovosti při ukončení průzkumu.

Průkaz nemovitosti může sloužit i jako příloha kupní smlouvy a informuje tak smluvní strany o technickém stavu objektu a případných skrytých vadách.

Součástí této varianty je přibližná cena a doporučení způsobu sanace každé zjištěné vady nebo rizikového řešení.

 Po objednání produktu se Vám ozve inspektor a domluví termín možné prohlídky.

PROHLÍDKA bytu s inspektorem

Účast inspektora nemovitostí na prohlídce bytové jednotky.

Detail služby

Typ inspekce: Prohlídka nemovitosti s certifikovaným inspektorem

Typ objektu: Bytová jednotka (UP do 100 m2)

Popis: Certifikovaný Inspektor nemovitostí se účastní prohlídky nemovitosti a průběžně upozorňuje zájemce o nemovitost na zjevné vady a na rizika skrytých vad.

Způsob diagnostiky rizik: Průzkum Nemovitosti probíhá vizuální kontrolou problematických míst za případného použití neinvazivních,
orientačních diagnostických přístrojů. Invazivní zkoušky, provádění sond či akreditované měření není v inspekci zahrnuto a může být
doobjednáno dle potřeby a případného doporučení.

Doba trvání inspekce (Průzkumu): 1 hod.

Standardní platební podmínky: Úhrada bankovním převodem před provedením průzkumu či platba v hotovosti při ukončení průzkumu.

Prohlídka pomůže ve chvíli, kdy je třeba řešit rekonstrukci či se uvažuje o přestavbě. Tato varianta inspekce je ideální i u přejímky bytu či rodinného domu.

U této varianty si můžete zvolit obory, na které se inspektor při prohlídce zaměří podrobněji.

Po objednání produktu se Vám ozve inspektor a domluví termín možné prohlídky.

KOMPLETNÍ inspekce bytové jednotky

Průkaz nemovitosti s oceněním.

KOMPLETNÍ inspekce rodinného domu

Průkaz nemovitosti s oceněním

PROHLÍDKA bytu s inspektorem

Účast inspektora nemovitostí na prohlídce bytové jednotky.

Kontaktní údaje

Provozovatel

EXPERDIA ČR s.r.o.
Tiskařská 257/10
Praha 10, 108 00
IČ:24722243

 

Email

experdia@nemopas.cz

Telefon

+420 774 777 034