Kontrola skladeb stavby

Certifikace výstavby - Kontrola skladeb

Cena s DPH: 9.680 Kč
Zobrazit cenu
Poptat službu

Realizačním firmám, které realizují stavby objektů „na klíč“, ale i všem ostatním firmám, nabízíme službu Nemopas – Certifikace výstavby.

Tato služba pomáhá realizační firmě eliminovat rizika poruch na dokončeném objektu a prokázat kupujícím nemovitostí svou kvalitní práci. Pro kupujícího domu je certifikace výstavby, včetně výstupního protokolu, zárukou toho, že objekt byl při výstavbě průběžně kontrolován nezávislým odborníkem.

Standardní fáze kontroly výstavby

 • kontrola – supervize projektu

 • kontrola po dokončení spodní stavby (u podsklepených objektů – ve fázi izolace, drenáž ...)

 • kontrola po dokončení hrubé stavby (ve fázi nosné konstrukce, krov a krytina, osazení výplní, rozvody ….)

 • kontrola skladeb (šikmých střechy, podlahy, ETICS ….)

 • kontrola po dokončení včetně provedení případných měření (akustika, vzduchotěsnost, tlakové zkoušky ….)

 • kontrola po odstranění nedostatků

  Výstupy Certifikace výstavby Nemopas:

  V rámci každé kontroly jsou kontrolovány příslušná rizika vad. Objednateli služby je po každé kontrole vystaven průběžný protokol
  Po poslední kontrole je vystaven finální certifikát objektu - Průkaz nemovitosti.
  V případě provádění kontrolních měření jsou vystaveny protokoly ze zkoušek

Po objednání produktu se Vám ozve inspektor a domluví termín možné prohlídky.