Standardní inspekce rodinného domu

STANDARDNÍ Inspekce rodinného domu

Cena s DPH: 19.360 Kč
Zobrazit cenu
Poptat službu

Typ inspekce: NEMOPAS - STANDARDNÍ inspekce

Typ objektu: Rodinný dům (UP do 200 m2)

Posuzované technické obory: Statika, Izolace proti vodě, Povrchy, Technické zařízení, Zdraví a hygiena, Bezpečnost a požár, Akustika, Úniky tepla

Popis: Certifikovaný inspektor nemovitostí důkladně prozkoumá předmětnou Nemovitost. Na základě průzkumu hodnotí až 200 rizikových faktorů a až 500 dílčích rizik. Následně provádí analýzu každého rizika, kde v případě výskytu rizika na nemovitosti (v úvahu je brána i možnost projevu rizika v budoucnu) riziko detailně popíše  a vystaví tzv. NEMOPAS - STANDARDNÍ PRŮKAZ NEMOVITOSTI. 

Způsob diagnostiky rizik: Průzkum Nemovitosti probíhá vizuální kontrolou problematických míst za případného použití neinvazivních, orientačních diagnostických přístrojů. Invazivní zkoušky, provádění sond či akreditované měření není v inspekci zahrnuto a může být doobjednáno dle potřeby a případného doporučení.

Doba trvání inspekce (Průzkumu): 2-4 hod.

Vystavení průkazu nemovitosti: Deset pracovních dní od průzkumu Nemovitosti.

Forma vystaveného průkazu: Elektronická verze.

Standardní platební podmínky: Úhrada bankovním převodem před provedením průzkumu či platba v hotovosti při ukončení průzkumu.

Průkaz nemovitosti může sloužit i jako příloha kupní smlouvy a informuje tak smluvní strany o technickém stavu objektu a případných skrytých vadách.

Součástí této varianty je přibližná cena a doporučení způsobu sanace každé zjištěné vady nebo rizikového řešení.

 

Po objednání produktu se Vám ozve inspektor a domluví termín možné prohlídky.