Základní inspekce rodinného domu

ZÁKLADNÍ inspekce rodinného domu

Cena s DPH: 14.520 Kč
Zobrazit cenu
Poptat službu

Typ inspekce: NEMOPAS - ZÁKLADNÍ inspekce 

Typ objektu: Rodinný dům (UP do 200 m2)

Posuzované technické obory:  Statika, Izolace proti vodě, Povrchy, Technické zařízení, Zdraví a hygiena, Bezpečnost a požár, Akustika, Úniky tepla

Popis: Certifikovaný inspektor nemovitostí důkladně prozkoumá předmětnou Nemovitost. Na základě průzkumu hodnotí až 200 rizikových faktorů a klasifikuje, zda se na nemovitosti vyskytují, nevyskytují či vyskytovoat mohou a vystaví tzv. NEMOPAS - ZÁKLADNÍ PRŮKAZ NEMOVITOSTI - Průkaz nemovitosti s klasifikací rizik.

Způsob diagnostiky rizik: Průzkum Nemovitosti probíhá vizuální kontrolou problematických míst za případného použití neinvazivních, orientačních diagnostických přístrojů. Invazivní zkoušky, provádění sond či akreditované měření není v inspekci zahrnuto a může být doobjednáno dle potřeby a případného doporučení.

Doba trvání inspekce (Průzkumu): 1-2 hod.

Vystavení průkazu nemovitosti: Sedm pracovních dní od průzkumu Nemovitosti.

Forma vystaveného průkazu: Elektronická verze

Standardní platební podmínky: Úhrada bankovním převodem před provedením průzkumu či platba v hotovosti při ukončení průzkumu.

Průkaz nemovitosti může sloužit i jako příloha kupní smlouvy a informuje tak smluvní strany o technickém stavu objektu a případných skrytých vadách.

 

Po objednání produktu se Vám ozve inspektor a domluví termín možné prohlídky.