PENB pro RD

PENB - RD bez kompletní projektové dokumentace

Cena s DPH: 9.559 Kč
Zobrazit cenu
Poptat službu

Průkaz je několika stránkový hodnotící dokument, jehož forma je dána vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu. Průkaz potvrzuje osoba autorizovaná pro vystavování těchto průkazů (přezkoušená Ministerstvem průmyslu a obchodu).

Průkaz posuzuje úroveň stávajícího energetického hospodářství objektu a na základě toho zatřídí objekt na stupnici A až G energetické náročnosti. Průkaz objekt hodnotí z hlediska potřeby všech energií, tedy nejen potřeby energie na vytápění, ale i z hlediska potřeby energie na ohřev teplé vody, potřeby energie na vzduchotechnická zařízení a klimatizaci (pokud je instalováno), i z hlediska potřeby energie na umělé osvětlení. Tak jako známe energetické štítky u domácích spotřebičů, bude nyní takto označena každá budova. Energetická náročnost budovy je přímo spojena s provozními náklady, které hrají důležitou roli při oceňování budovy na trhu ať už v případě prodeje, koupě nebo pronájmu.

PENB pro RD v projektové fázi na základě poskytnutých podkladů.


Postup:

 

Po objednání produktu se Vám ozve inspektor a domluví termín možné prohlídky a zaměření předmětné nemovitosti.

Termín vypracování PENB je do 14 pracovních dnů od zaměření a úhrady.