PENB štítek

PENB - RD v projektové fázi

Cena s DPH: 8.591 Kč
Zobrazit cenu
Poptat službu

Průkaz je několika stránkový hodnotící dokument, jehož forma je dána vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu. Průkaz potvrzuje osoba autorizovaná pro vystavování těchto průkazů (přezkoušená Ministerstvem průmyslu a obchodu).

Průkaz posuzuje úroveň stávajícího energetického hospodářství objektu a na základě toho zatřídí objekt na stupnici A až G energetické náročnosti. Průkaz objekt hodnotí z hlediska potřeby všech energií, tedy nejen potřeby energie na vytápění, ale i z hlediska potřeby energie na ohřev teplé vody, potřeby energie na vzduchotechnická zařízení a klimatizaci (pokud je instalováno), i z hlediska potřeby energie na umělé osvětlení. Tak jako známe energetické štítky u domácích spotřebičů, bude nyní takto označena každá budova. Energetická náročnost budovy je přímo spojena s provozními náklady, které hrají důležitou roli při oceňování budovy na trhu ať už v případě prodeje, koupě nebo pronájmu.

PENB pro RD v projektové fázi na základě poskytnutých podkladů.

Nutné podklady pro zpracování:

Stavební část

•  Půdorysy

•  Řezy

•  Pohledy

•  Technická zpráva

(z těchto podkladů musí jednoznačně vyplynout plochy a skladby obalových konstrukcí)

•  Situace (musí být patrno natočení stavby ke světovým stranám a číslo parcely pozemku na, kt. stavba stojí)

Technické zařízení budovy: 

•  Technická zpráva vytápění a ohřevu TV (ze zprávy musí jednoznačně vyplynout typ tepelného zdroje pro vytápění i ohřev TV, typ otopné soustavy)

•  Pokud je v objektu nainstalováno i VZT, klimatizace apod., tak i technické údaje tohoto zařízení

Další náležitosti formální pro vystavení průkazu: 

•  Místo a adresa posuzované stavby

•  Název, adresa a kontakt na investora

•  Název, adresa a kontakt na stavebníka (pokud je jiný od investora)

•  Název katastrálního území místa stavby

Podklady preferujeme v elektronické podobě (dwg, pdf, excel, word), v ostatních případech je možné je předat osobně, či zaslat poštou.

 

Termín vypracování PENB je do 14 dnů od předání podkladů a úhrady.