INSPEKCE NEMOPAS

 

 Typy inspekce nemovitostí.

Prohlídka s Inspektorem

Certifikovaný Inspektor nemovitostí se účastní prohlídky nemovitosti a průběžně upozorňuje zájemce o nemovitost na zjevné vady a na rizika skrytých vad

 

Doba trvání inspekce (průzkumu):

 • Rodinný dům: 1-2 hod.
 • Bytová jednotka: 1 hod.

Vystavení elektronického průkazu nemovitosti:

 • Bez průkazu nemovitosti.

Standardní cena:

 • Rodinný dům:     5.500 Kč *
 • Bytová jednotka: 4.500 Kč *

ZÁKLADNÍ Inspekce nemovitosti

Certifikovaný inspektor nemovitostí důkladně prozkoumá předmětnou nemovitost. Na základě průzkumu hodnotí až 200 rizikových faktorů a klasifikuje, zda se na nemovitosti rizika vyskytují, nevyskytují či vyskytovoat mohou a vystaví tzv. Průkaz nemovitosti - ZÁKLAD.

Doba trvání inspekce (průzkumu):

 • Rodinný dům: 1-2 hod.
 • Bytová jednotka: 1 hod.

Vystavení elektronického průkazu nemovitosti:

 • Tři pracovní dny od provedení průzkumu. 

Standardní cena:

 • Rodinný dům:     9.000 Kč *
 • Bytová jednotka: 7.000 Kč *
 

STANDARDNÍ Inspekce nemovitosti

Certifikovaný inspektor nemovitostí důkladně prozkoumá předmětnou nemovitost. Na základě průzkumu hodnotí až 200 rizikových faktorů a až 500 dílčích rizik. Následně provádí analýzu každého rizika, kde v případě výskytu rizika na nemovitosti (v úvahu je brána i možnost projevu rizika budoucnosti) riziko detailně popíše a vystaví tzv. Průkaz nemovitosti - STANDARD.

Doba trvání inspekce (průzkumu):

 • Rodinný dům: 2-4 hod.
 • Bytová jednotka: 1-3 hod.

Vystavení elektronického průkazu nemovitosti:

 • Pět pracovních dní od provedení průzkumu.

Standardní cena:

 • Rodinný dům:     12.000 Kč *
 • Bytová jednotka:   9.000 Kč *
 

KOMPLETNÍ Inspekce nemovitosti

Certifikovaný inspektor nemovitostí důkladně prozkoumá předmětnou nemovitost. Na základě průzkumu hodnotí až 200 rizikových faktorů a až 500 dílčích rizik. Následně provádí analýzu každého rizika, kde v případě výskytu rizika, (v úvahu je brána i možnost projevu rizika v budoucnosti) riziko detailně popíše, navrhne způsob sanace a stanoví orientační náklady na odstranění každého rizika či rizikového řešení a vystaví tzv. Průkaz nemovitosti - KOMPLET.

Doba trvání inspekce (průzkumu):

 • Rodinný dům: 2-4 hod.
 • Bytová jednotka: 1-3 hod.

Vystavení průkazu nemovitosti:

 • Pět pracovních dní od provedení průzkumu.

Standardní cena:

 • Rodinný dům:     16.000 Kč *
 • Bytová jednotka: 12.000 Kč *

* Ceny pro neplátce DPH jsou cenou konečnou a DPH se nepřipočítává.

   Pro plátce je třeba počítat s navýšením o příslušnou sazbu DPH.