Co je to metodika NEMOPAS

Inspekce nemovitosti Nemopas hodnotí technický stav domu, jeho zjevné i skryté vady. Jako inspektor nemovitosti Ing. Jiří Čížek provádím inspekce právě metodikou Nemopas v oblasti Praha, Praha - Východ, Praha západ. Nemovitost hodnotím jednak z pohledu jejích poruch, ale také z pohledu rizika vzniku poruchy.

Metodika Nemopas zajišťuje propracovanou metodiku vyhledávání rizikových a vadných řešení v osmi technických oborech:

  • Statika
  • Úniky tepla
  • Izolace proti vodě
  • Zvuk a hluk
  • Technické zařízení budovy
  • Bezpečnost nemovitosti při užívání a požární bezpečnost
  • Škodlivé látky a zdravé bydlení
  • Povrch podlah a stěn
  • Pozemky.

Metodika NEMOPAS

Metodika Nemopas byla vypracována odborníky ze Znaleckého ústavu Dekprojekt a Akreditované zkušební laboratoře Atelier Dek. Tato metodika inspekce nemovitosti hodnotí u nemovitostí výskyt více než 120 rizik poruch a vad v těchto daných technických oborech.

Experti AIN

Experti Znaleckého ústavu vycházeli u vypracování metodiky z více než 20leté zkušenosti v průzkumu staveb, odhalování jejich poruch a navrhování energetického hodnocení budov.

Jako člen skupiny Nemopas, profesionální inspektor Ing. Jiří Čížek, dodržuji veškerá fungování společnosti, které je založeno na principech absolutní nestrannosti, celoživotního vzdělávání a zvyšování si odborné kvalifikace. Naším základním mottem je spolehlivost a odpovědnost.

Jako všichni členové skupiny Nemopas, i já, Ing. Jiří Čížek, jsem členem Asociace Inspektorů nemovitostí, která sdružuje odborníky, kteří inspekce nemovitostí vykonávají. Asociace inspektorů nemovitostí garantuje u každého svého člena, že poskytuje služby na vysoké odborné i etické úrovni, která je na obor a jeho metodiku kladena. Úroveň těchto znalostí je pravidelně objektivně posuzována na půdě AIN podle vlastních interních procedur.