Inspekce nemovitostí

Inspekce nemovitostí

Inspekci nemovitosti provádí certifikovaný inspektor nemovitosti, který posuzuje nemovitost z různých pohledů. Mezi tyto technické pohledy patří statika domu, izolace proti vodě, povrchy, technické zařízení,zdraví a hygiena, bezpečnost a požár, akustika, úniky tepla, pozemky a další. 

NEMOPAS hodnotí nemovitost z pohledu jejich poruch, ale i tzv. rizik poruchy - situací, kdy porucha na objektu zatím pouze hrozí, ale může se v budoucnosti projevit (například zatékání při extrémních srážkách).

Inspekci nemovitostí provádí certifikovaný inspektor nemovitostí a tedy člen Asociace inspektorů nemovitostí (AIN), která garantuje kvalitu svých členů.

K vytváření průkazu nemovitosti NEMOPAS je využíván software, kde autorizovaní inspektoři nemovitostí hodnotí rizika z jednotlivých stavebních oborů, dále dílčí rizika, možnosti jejich projevů, nevhodných stavebních řešení apod. V případě KOMPLETNÍ inspekce, inspektoři hodnotí v průměru až 700 rizik na každé posuzované nemovitosti. Na stanovení a definici jednotlivých rizik spolupracovalo několik soudních znalců z jednotlivých stavebních oborů a byly analyzovány znalecké a odborné posudky z oboru vady a poruchy staveb z více jak 20leté praxe Znaleckého ústavu DEKPROJEKT.


Co je výstupem KOMPLETNÍ inspekce nemovitostí

TPN KOMPLET (Technický průkaz nemovitosti)

Certifikovaný inspektor nemovitostí podrobně prozkoumá předmětný dům, byt či komerční objekt. Na základě průzkumu inspektor vypracuje podrobnou zprávu o stavu budovy ve vybraných technických oborech a vystaví průkaz nemovitosti NEMOPAS - KOMPLET (průkaz technického stavu nemovitosti).

NEMOPAS pro jednotlivé obory přehledně informuje o počtu nalezených vad a rizikových řešeních, které mohou v budoucnu k vadám vést. Pokud zákazník zvolí inspekci Nemopas KOMPLET, tedy včetně ocenění zjištěných vad, popíše inspektor postup a cenu sanace každé zjištěné vady nebo rizikového řešení.

Součástí podrobné zprávy inspekce Nemopas je výčet vad, které na nemovitosti nenastanou.

Po vysatvení NEMOPASU Vás kontaktuje inspektor a zhodnotí s Vami jednotlivá rizika.

Inspekce nemovitosti je realizována v oborech:

  • Statika
  • Hydroizolace
  • Povrchy
  • Požár a bezpečnost
  • Zvuk a hluk
  • Úniky tepla
  • Zdravotní nezávadnost
  • Technická zařízení budov

Prodávám nemovitost? (byt, dům, stavení)
Pro vás je vhodná TPN Standard nebo TPN Komplet

Kupuji nemovitost? (byt, dům, stavení)
Pro vás je vhodná TPN Komplet


Inspekce Nemopas je se zárukou

Provozovatel inspekce Nemopas společnost Dekprojekt s.r.o. poskytuje klientům záruku 3 roky na budoucí výskyt vad jejich nemovitosti.

Záruka se vztahuje na vady, které jsou ve zprávě z inspekce NEMOPAS označeny jako ty, které nenastanou. Záruka se nevztahuje na vady a poruchy v technických oborech, jejichž hodnocení si zákazník neobjednal a na ty, které vznikly opotřebením nemovitosti, stavebními úpravami či v důsledku zásahu vyšší moci.

 

 

  

Pro kalkulaci ZDARMA:

EXPERDIA ČR s.r.o.
+420 774 777 034
jiri.cizek@nemopas.cz