Inspekce nemovitostí

Inspekce nemovitostí

Inspekci nemovitosti provádí certifikovaný inspektor nemovitosti, který posuzuje nemovitost z různých pohledů. Mezi tyto technické pohledy patří statika domu, izolace proti vodě, povrchy, technické zařízení,zdraví a hygiena, bezpečnost a požár, akustika, úniky tepla, pozemky a další. 

NEMOPAS hodnotí nemovitost z pohledu jejich poruch, ale i tzv. rizik poruchy - situací, kdy porucha na objektu zatím pouze hrozí, ale může se v budoucnosti projevit (například zatékání při extrémních srážkách).

Inspekci nemovitostí provádí certifikovaný inspektor nemovitostí a tedy člen Asociace inspektorů nemovitostí (AIN), která garantuje kvalitu svých členů.

K vytváření průkazu nemovitosti NEMOPAS je využíván software, kde autorizovaní inspektoři nemovitostí hodnotí rizika z jednotlivých stavebních oborů, dále dílčí rizika, možnosti jejich projevů, nevhodných stavebních řešení apod. V případě KOMPLETNÍ inspekce, inspektoři hodnotí v průměru až 700 rizik na každé posuzované nemovitosti. Na stanovení a definici jednotlivých rizik spolupracovalo několik soudních znalců z jednotlivých stavebních oborů a byly analyzovány znalecké a odborné posudky z oboru vady a poruchy staveb z více jak 20leté praxe Znaleckého ústavu DEKPROJEKT.

Inspekce nemovitosti je realizována v následujících oborech:

  • Statika
  • Hydroizolace
  • Povrchy
  • Požár a bezpečnost
  • Zvuk a hluk
  • Úniky tepla
  • Zdravotní nezávadnost
  • Technická zařízení budov
 

Co je výstupem KOMPLETNÍ inspekce nemovitostí

Certifikovaný inspektor nemovitostí podrobně prozkoumá předmětný dům, byt či komerční objekt. Na základě průzkumu inspektor vypracuje podrobnou zprávu o stavu budovy ve vybraných technických oborech a vystaví průkaz nemovitosti NEMOPAS - KOMPLET (průkaz technického stavu nemovitosti).

NEMOPAS pro jednotlivé obory přehledně informuje o počtu nalezených vad a rizikových řešeních, které mohou v budoucnu k vadám vést. Pokud zákazník zvolí inspekci Nemopas KOMPLET, tedy včetně ocenění zjištěných vad, popíše inspektor postup a cenu sanace každé zjištěné vady nebo rizikového řešení.

Součástí podrobné zprávy inspekce Nemopas je výčet vad, které na nemovitosti nenastanou.

Po vysatvení NEMOPASU Vás kontaktuje inspektor a zhodnotí s Vami jednotlivá rizika.

 

Inspekce Nemopas je se zárukou

Provozovatel inspekce Nemopas společnost Dekprojekt s.r.o. poskytuje klientům záruku 3 roky na budoucí výskyt vad jejich nemovitosti.

Záruka se vztahuje na vady, které jsou ve zprávě z inspekce NEMOPAS označeny jako ty, které nenastanou. Záruka se nevztahuje na vady a poruchy v technických oborech, jejichž hodnocení si zákazník neobjednal a na ty, které vznikly opotřebením nemovitosti, stavebními úpravami či v důsledku zásahu vyšší moci.

  

Pro kalkulaci ZDARMA a další info nejen v okolí Prahy a regionů Praha-východ a Praha-západ:

EXPERDIA ČR s.r.o.

+420 774 777 034

experdia@nemopas.cz

 

Chci kalkulaci na prověření nemovitostí