Odhad ceny nemovitosti

Odhad ceny nemovitosti 

odhad ceny nemovitosti je dnes vyžadován mnohem častěji, než tomu bývalo dříve. Je nutný při koupi nemovitosti, prodeji, u dědictví, darování, soudních sporů, rozvodu, exekuce nebo v případě vložení nemovitosti do podnikání. Každý, kdo si v současné době chce vzít úvěr nebo hypotéku, by měl mít odhad požadované nemovitosti. 

Pokud prodáváte dům či byt, potřebujete již na jednání s potencionálními kupci znát reálnou hodnotu Vaší nemovitosti.  Nereálně vysoká cena může způsobit zbytečný konec zájmu kupců nebo naopak můžete cenu nemovitosti zbytečně nepodhodnotit.

Kupujete nemovitost a potřebujete odhad ceny?

Odhad ceny nemovitosti

Stejný problém může nastat v případě, že kupujete nemovitost. Znalost reálné hodnoty nemovitosti je velmi důležitá, abyste se nestali obětními beránky vychytralého prodávajícího, často proškoleného profesionála. 

Na realitním trhu se denně prodá průměrně asi 160 nemovitostí. Každý den se na jedné či druhé straně obchodu najdou zklamaní nebo podvedení účastníci. O ceně nemovitosti často rozhodují faktory, které nejsou pro člověka neznalého trhu na první pohled viditelné.

Nejjednodušším způsobem, jak zabránit zbytečným problémům s prodejem nebo koupí bytu je nechat si provést odborné posouzení dané nemovitosti. Ve společnosti Nemopas pracují speciálně vyškolení inspektoři, kteří posoudí a odhalí veškeré "nedokonalosti" nemovitosti, popř. upozorní na závady, které se na dané nemovitosti mohou objevit. Inspektoři nemovitostí mají vzdělání a praxi v oboru pozemních staveb a technického zařízení staveb a jsou vyškoleni na vyhledávání poruch nemovitostí. Naši inspektoři pracují naprosto nestranně, jsou pravidelně vzděláváni a neustále si zvyšují svou odbornosti. Veškeré stavební novinky mají naši inspektoři pod palcem a dokážou posoudit veškeré nástrahy jak nově postavených, tak starších nemovitostí. 

Odhad ceny nemovitosti

Inspekce nemovitostí zjišťuje celkový technický stav domu. Objevuje nejen zjevné vady, ale také vady, které jsou v dané posuzované nemovitosti skryté.  Inspekce také vyhodnocuje na základě zjevných projevů, zkušeností inspektora a neinvazivních měření poruchy a rizika poruch objektu. Pokud dojde k podezření na poruchu, která se nedá prokázat při inspekci (potřeba sondy, delší měření apod.), je zákazník o podezření informován a jsou mu doporučena další potřebná další měření či průzkumy.

 

Chci odhad nemovitosti