Specializované služby ve stavebnictví

Jsme tým akreditovaných inspektorů nemovitostí, který Vám provede inspekci nemovitosti, zajistí expertní a diagnostické služby ve stavebnictví, zajistí reklamaci nemovitosti. Naše společnosti je založena na principech absolutní nestrannosti, celoživotního vzdělávání našich inspektorů nemovitostí a zvyšování naší odbornosti.

Základní motto naší práce je spolehlivost a odpovědnost.

Reklamace nemovitosti

Často se setkáváme s tím, že řešíme situace reklamace nemovitostí. Koupili jste dům či byt a po čase na něm objevili vady, o kterých jste při nákupu nevěděli? Zatajil vám předchozí majitel skutečný technický stav nemovitosti. Zakoupená nemovitost lze reklamovat až do 5 let od uzavření kupní smlouvy (od roku 2014). Je proto velmi důležité, abyste měli pro případnou reklamaci ty správné podklady a věděli, co je možné reklamovat a kde se vyskytuje problém u nemovitosti.


 

Reklamace - faktická vada nemovitosti

Mezi další vady, které se většinou povařují za podklady pro využití reklamace nemovitosti patří objevené faktické vady. Inspekce nemovitostí tyto vady odhalí a vy dostanete podrobnou zprávu a výčtu pochybení, které využijete jako podklad pro reklamaci.

 

Reklamace - právní vada nemovitosti

Mezi jednodušší, tzv. právní vady, patří nedodání zákonem daných dokumentů při prodeji.

Hydroizolace

Těmito vadami jsou často problémy s hydroizolací. U hydroizolace dochází často k absenci či nefunkčnosti hydroizolace spodní stavby, zatékání vadným oplechováním, zatékání vlivem nevhodně řešené skladby balkonu, terasy, lodžie nebo zatékání střešní konstrukcí – nejčastěji porušená doplňková hydroizolační vrstva a vadné oplechování.

Statika

Další často vyskytované vady jsou u statiky. Může dojít k situaci, kdy je nedostatečně založený objekt, nedostatečné vodorovné ztužení objektu, poškozená (uhnilá) zhlaví stropních trámů či částí konstrukce krovu, popř. vady v konstrukci krovu.

Ostatní vady pro reklamace

Naše inspekce nemovitosti odhalí velké množství vad, na základě kterých naši zákazníci podávají reklamace prodejci nemovitosti. Kromě výše jmenovaných se může vyskytnout nedostatečná vzduchotěsnost objektu a výskyt tepelných most, kdy dochází ke kondenzaci vzdušné vlhkosti (nejčastěji v podkroví) a následná tvorba plísní. Problémem je často i nemožnost vytopení dané nemovitost, kdy je nedostatečně dimenzované vytápění.


Vystavení zprávy

Z našeho zkoumání nemovitosti dostanete podrobnou zprávu inspekce Nemopas, která obsahuje výčet vad, které na nemovitosti byly nalezené a rizikových řešení, která mohou nastat v budoucnu a můžou vést k vadám nemovitosti. U inspekce Nemopas Komplet získáte i ocenění zjištěných vad a popis a cenu sanace každé zjištěné vady nebo rizikového řešení. Součástí zprávy je i výčet vad, které na nemovitosti nenastanou.