Velké potíže s malým domkem aneb Zakopaný pes byl v toaletě

I když stavíte ten nejjednodušší domek, musíte dodržet všechny požadavky dané vyhláškou o technických požadavcích na stavby. Pokud něco nesplníte, nemusí vám stavební úřad stavbu schválit. Takovou situaci zažil i pan Lubor.

Pan Lubor původně chtěl postavit chatu, ale protože parcela je určena pro zástavbu rodinným domem, postavil co nejmenší jednoduchý RD.

Dispoziční uspořádání přízemí pojal jako volně propojené prostory vstupu, obytné kuchyně a prostoru před koupelnou a před nástupem na schody do podkroví.

Spolupracovali jsme na tvorbě tohoto článku, jehož pokračování a celý obsah si můžete přečíst zde.

Datum vydání článku: 29.11.2019