Domy a byty

Inspekce rodinných domů a bytů

Inspekce nemovitosti je vizuální kontrola technického stavu budovy, při které identifikujeme vady či nedostatky a případná další rizika. Sdělíme Vám skutečný stav, možná budoucí rizika a doporučíme potřebné diagnostiky.

Kupujete nemovitost?

Vady a poruchy nemovitosti mohou mít nedozírné následky. Koupě nemovitosti je pro většinu z nás důležitým životním krokem. Pomůžeme Vám „nešlápnout vedle“. Vyplatí se Vám řešit problémy dříve, než později.

Prodáváte nemovitost?

Zákon ukládá povinnost sdělit co nejpřesnější informace o prodávané věci a předepisuje pětiletou zodpovědnost za skryté vady. Přiložením technické průkazu ke kupní smlouvě vyjadřujete své čisté úmysly. 

Reklamujete nemovitost?

 Končí Vám záruka na novostavbě a chcete ji zkontrolovat pro uplatnění vad? Koupili jste nemovitost, na které se objevily vady, a nevíte, co s tím?  Nebo již řešíte reklamaci s advokátem a potřebujete technickou podporu?

K vytváření technického průkazu nemovitosti využíváme software NEMOPAS, ve kterém jako certifikovaní inspektoři nemovitostí hodnotíme rizika z jednotlivých stavebních oborů, nevhodná stavební řešení apod. V případě KOMPLETNÍ inspekce hodnotíme v průměru až 200 rizikových faktorů a přikládáme orientační ceny sanace zjištěných nedostatků.

Na stanovení a definici jednotlivých rizik spolupracovalo několik soudních znalců z jednotlivých stavebních oborů a byly analyzovány znalecké a odborné posudky z oboru vady a poruchy staveb z více jak 20leté praxe Znalecké kanceláře DEKPROJEKT.

 Kupujete nemovitost?

Při koupi nemovitosti můžete využít PROHLÍDKY S INSPEKTOREM, při níž je výstupem ústní hodnocení nemovitosti, nebo můžete využít služby TECHNICKÉ INSPEKCE s písemným výstupem ve variantě STANDARD či KOMPLET (která má navíc odhadnuté náklady na sanace zjištěných nedostatků). Více informací naleznete u jednotlivých služeb:

U

PROHLÍDKA S INSPEKTOREM

Konzultace bez písemného výstupu.

Asistence při přejímce novostavby.

TECHNICKÝ PRŮKAZ STANDARD

Technická inspekce s písemným výstupem

i

TECHNICKÝ PRŮKAZ KOMPLET

Technická inspekce s písemným výstupem a odhadem ceny sanací

Co je výstupem u prohlídky nemovitost s inspektorem a kdy jí využít?

Prohlídka za účasti certifikovaného inspektora je vhodná pro účely základního posouzení stavu nemovitosti. Nejčastěji je využívána v rámci prohlídky nemovitosti ze strany zájemců o její koupi či při převzetí kupované nemovitosti, ať už starší nebo novostavby.

Popis: Certifikovaný inspektor nemovitostí se účastní prohlídky nemovitosti a během prohlídky upozorňuje na zjevné poruchy i na rizika poruch. Veškeré informace jsou sděleny pouze ústně během prohlídky a nevystavuje se „Technický průkaz nemovitosti“. Při převzetí novostavby „diktuje“ svá zjištění do předávacího protokolu realizační společnosti. Během prohlídky není s ohledem na časový rozsah a průběh inspektorem provedeno komplexní a podrobné zhodnocení stavu nemovitosti.

  • Způsob diagnostiky rizik: Průzkum nemovitosti probíhá pouze vizuální kontrolou problematických míst za případného použití neinvazivních, orientačních diagnostických přístrojů. Invazivní zkoušky, provádění sond či akreditované měření není v inspekci zahrnuto a může být doobjednáno dle potřeby a případného doporučení.
  • Doba trvání inspekce (průzkumu): 1 až 2 hod.
  • Vystavení průkazu nemovitosti: Prohlídka s inspektorem neobsahuje písemný výstup či rekapitulaci. Není vyhotovován Technický průkaz nemovitosti.

Prohlídka pomůže ve chvíli, kdy je třeba řešit rekonstrukci či se uvažuje o přestavbě. Tato varianta inspekce je ideální i u přejímky bytu či rodinného domu.

U této varianty si můžete zvolit problematiku, na které se inspektor při prohlídce zaměří podrobněji.

Na základě Vaší poptávky se s Vámi spojíme s případným upřesněním a zašleme Vám cenu služby. Následně po objednání produktu se Vám ozve inspektor a domluví termín možné prohlídky.

Co je výstupem Standardní technické inspekce a kdy jí využít?

STANDARD (průkaz technického stavu nemovitosti).

Průkaz pro jednotlivé obory přehledně informuje o počtu nalezených vad a rizikových řešení, které mohou v budoucnu k vadám vést.

Posuzované technické obory: Statika, Izolace proti vodě, Povrchy, Technické zařízení, Zdraví a hygiena, Bezpečnost a požár, Akustika, Úniky tepla

Popis: Certifikovaný inspektor nemovitostí důkladně prozkoumá předmětnou nemovitost. Na základě průzkumu hodnotí až 200 rizikových faktorů. Následně provádí analýzu každého rizika, kde v případě výskytu rizika, (v úvahu je brána i možnost projevu rizika v budoucnosti) riziko popíše.

Způsob diagnostiky rizik: Průzkum nemovitosti probíhá vizuální kontrolou problematických míst za případného použití neinvazivních, orientačních diagnostických přístrojů. Invazivní zkoušky, provádění sond či akreditované měření není v inspekci zahrnuto a může být doobjednáno dle potřeby a případného doporučení.

Doba trvání inspekce (Průzkumu): 1 až 3 hod.

Vystavení průkazu nemovitosti: Deset pracovních dní od průzkumu nemovitosti.

Forma vystaveného průkazu: Elektronická verze.

Průkaz nemovitosti může sloužit i jako příloha kupní smlouvy a informuje tak smluvní strany o technickém stavu objektu.

Na základě Vaší poptávky se s Vámi spojíme s případným upřesněním a zašleme Vám cenu služby. Následně po objednání produktu se Vám ozve inspektor a domluví termín možné prohlídky.

Co je výstupem Kompletní technické inspekce a kdy jí využít?

KOMPLET (průkaz technického stavu nemovitosti VČETNĚ orientačního ocenění zjištěných vad).

Průkaz pro jednotlivé obory přehledně informuje o počtu nalezených vad a rizikových řešení, které mohou v budoucnu k vadám vést.

Posuzované technické obory: Statika, Izolace proti vodě, Povrchy, Technické zařízení, Zdraví a hygiena, Bezpečnost a požár, Akustika, Úniky tepla

Popis: Certifikovaný inspektor nemovitostí důkladně prozkoumá předmětnou nemovitost. Na základě průzkumu hodnotí až 200 rizikových faktorů. Následně provádí analýzu každého rizika, kde v případě výskytu rizika, (v úvahu je brána i možnost projevu rizika v budoucnosti) riziko popíše, rámcově navrhne způsob sanace a odhadne orientační náklady na odstranění každého rizika či rizikového řešení a vystaví tzv. KOMPLETNÍ PRŮKAZ NEMOVITOSTI – Průkaz nemovitosti s oceněním.

Způsob diagnostiky rizik: Průzkum nemovitosti probíhá vizuální kontrolou problematických míst za případného použití neinvazivních, orientačních diagnostických přístrojů. Invazivní zkoušky, provádění sond či akreditované měření není v inspekci zahrnuto a může být doobjednáno dle potřeby a případného doporučení.

Doba trvání inspekce (Průzkumu): 2 až 4 hod.

Vystavení průkazu nemovitosti: Dvanáct pracovních dní od průzkumu nemovitosti.

Forma vystaveného průkazu: Elektronická verze.

Průkaz nemovitosti může sloužit i jako příloha kupní smlouvy a informuje tak smluvní strany o technickém stavu objektu.

Součástí této varianty je přibližná cena a doporučení způsobu sanace každé zjištěné vady nebo rizikového řešení.

Na základě Vaší poptávky se s Vámi spojíme s případným upřesněním a zašleme Vám cenu služby. Následně po objednání produktu se Vám ozve inspektor a domluví termín možné prohlídky.

 

 Prodáváte nemovitost?

Při prodeji nemovitosti klienti často využívají náš Technický průkaz nemovitosti, aby informovali kupujícího o skutečném technickém stavu, jak jim ukládá zákon. Přiložením TPN ke kupní smlouvě vyjadřujete své čisté úmysly a minimalizujete riziko budoucí reklamace. Pro tyto účely je nejvhodnější využít TECHNICKÝ PRŮKAZ KOMPLET, jehož výstupem je průkaz nemovitosti s orientačním oceněním, nebo můžete využít TECHNICKÝ PRŮKAZ STANDARD jehož výstupem je průkaz nemovitosti bez ocenění. Více informací naleznete u jednotlivých služeb:

Technický průkaz nemovitosti STANDARD

Technická inspekce bez ocenění.

i

TECHNICKÝ PRŮKAZ NEMOVITOSTI KOMPLET

Technická inspekce s oceněním.

Co je výstupem Standardní technické inspekce?

STANDARD (průkaz technického stavu nemovitosti).

Průkaz pro jednotlivé obory přehledně informuje o počtu nalezených vad a rizikových řešení, které mohou v budoucnu k vadám vést.

Posuzované technické obory: Statika, Izolace proti vodě, Povrchy, Technické zařízení, Zdraví a hygiena, Bezpečnost a požár, Akustika, Úniky tepla

Popis: Certifikovaný inspektor nemovitostí důkladně prozkoumá předmětnou nemovitost. Na základě průzkumu hodnotí až 200 rizikových faktorů. Následně provádí analýzu každého rizika, kde v případě výskytu rizika, (v úvahu je brána i možnost projevu rizika v budoucnosti) riziko popíše.

Způsob diagnostiky rizik: Průzkum Nemovitosti probíhá vizuální kontrolou problematických míst za případného použití neinvazivních, orientačních diagnostických přístrojů. Invazivní zkoušky, provádění sond či akreditované měření není v inspekci zahrnuto a může být doobjednáno dle potřeby a případného doporučení.

Doba trvání inspekce (Průzkumu): 1 až 3 hod.

Vystavení průkazu nemovitosti: Deset pracovních dní od průzkumu nemovitosti.

Forma vystaveného průkazu: Elektronická verze.

Průkaz nemovitosti může sloužit i jako příloha kupní smlouvy a informuje tak smluvní strany o technickém stavu objektu.

Na základě Vaší poptávky se s Vámi spojíme s případným upřesněním a zašleme Vám cenu služby. Následně po objednání produktu se Vám ozve inspektor a domluví termín možné prohlídky.

Co je výstupem Kompletní technické inspekce?

KOMPLET (průkaz technického stavu nemovitosti VČETNĚ orientačního ocenění zjištěných vad).

Průkaz pro jednotlivé obory přehledně informuje o počtu nalezených vad a rizikových řešení, které mohou v budoucnu k vadám vést.

Posuzované technické obory: Statika, Izolace proti vodě, Povrchy, Technické zařízení, Zdraví a hygiena, Bezpečnost a požár, Akustika, Úniky tepla

Popis: Certifikovaný inspektor nemovitostí důkladně prozkoumá předmětnou nemovitost. Na základě průzkumu hodnotí až 200 rizikových faktorů. Následně provádí analýzu každého rizika, kde v případě výskytu rizika, (v úvahu je brána i možnost projevu rizika v budoucnosti) riziko popíše, rámcově navrhne způsob sanace a odhadne orientační náklady na odstranění každého rizika či rizikového řešení a vystaví tzv. KOMPLETNÍ PRŮKAZ NEMOVITOSTI – Průkaz nemovitosti s oceněním.

Způsob diagnostiky rizik: Průzkum Nemovitosti probíhá vizuální kontrolou problematických míst za případného použití neinvazivních, orientačních diagnostických přístrojů. Invazivní zkoušky, provádění sond či akreditované měření není v inspekci zahrnuto a může být doobjednáno dle potřeby a případného doporučení.

Doba trvání inspekce (Průzkumu): 2 až 4 hod.

Vystavení průkazu nemovitosti: Dvanáct pracovních dní od průzkumu nemovitosti.

Forma vystaveného průkazu: Elektronická verze.

Průkaz nemovitosti může sloužit i jako příloha kupní smlouvy a informuje tak smluvní strany o technickém stavu objektu.

Součástí této varianty je přibližná cena a doporučení způsobu sanace každé zjištěné vady nebo rizikového řešení.

Na základě Vaší poptávky se s Vámi spojíme s případným upřesněním a zašleme Vám cenu služby. Následně po objednání produktu se Vám ozve inspektor a domluví termín možné prohlídky.

 Reklamujete nemovitost?

Pokud zvažujete reklamaci koupené nemovitosti, doporučujeme si nejprve nechat zpracovat TECHNICKÝ PRŮKAZ KOMPLET, jehož výstupem je průkaz nemovitosti s orientačním oceněním, který ukáže Vaši novou nemovitost v pravém světle. Výstup doporučujeme konzultovat s advokátem a technikem. Dle jejich doporučení případně identifikovat vady, které budou předmětem dalšího zkoumání.

V případě, že potřebujete zkontrolovat stav před končící záruční dobou u novostavby či rekonstrukce, doporučujeme si nechat vypracovat TECHNICKÝ PRŮKAZ STANDARD se soupisem vad k reklamaci.

TECHNICKÝ PRŮKAZ NEMOVITOSTI STANDARD

Technická inspekce se soupisem vad v záruční době.

i

TECHNICKÝ PRŮKAZ NEMOVITOSTI KOMPLET

Technická inspekce s písemným výstupem a odhadem ceny sanací.

Co je výstupem Standardní technické inspekce?

STANDARD (průkaz technického stavu nemovitosti).

Průkaz pro jednotlivé obory přehledně informuje o počtu nalezených vad a rizikových řešeních, které mohou v budoucnu k vadám vést. Součástí podrobné zprávy inspekce je výčet vad, které na nemovitosti nenastanou. Po vystavení technického průkazu klienta kontaktuje inspektor a zhodnotí s Vámi jednotlivá rizika.

Posuzované technické obory: Statika, Izolace proti vodě, Povrchy, Technické zařízení, Zdraví a hygiena, Bezpečnost a požár, Akustika, Úniky tepla

Popis: Certifikovaný inspektor nemovitostí důkladně prozkoumá předmětnou nemovitost. Na základě průzkumu vypracuje podrobnou zprávu o stavu nemovitosti ve všech technických oborech a vystaví tzv. NEMOPAS – STANDARDNÍ PRŮKAZ NEMOVITOSTI.

Způsob diagnostiky rizik: Průzkum nemovitosti probíhá vizuální kontrolou problematických míst za případného použití neinvazivních, orientačních diagnostických přístrojů. Invazivní zkoušky, provádění sond či akreditované měření není v inspekci zahrnuto a může být doobjednáno dle potřeby a případného doporučení.

Doba trvání inspekce (Průzkumu): 1 až 3 hod.

Vystavení průkazu nemovitosti: Deset pracovních dní od průzkumu nemovitosti.

Forma vystaveného průkazu: Elektronická verze.

Průkaz nemovitosti se soupisem vad k reklamaci je vhodný využít před ukončením záruční doby, protože vám může zajistit opravu nebo finanční vyrovnání od prodávajícího či developera.

Na základě Vaší poptávky se s Vámi spojíme s případným upřesněním a zašleme Vám cenu služby. Následně po objednání produktu se Vám ozve inspektor a domluví termín možné prohlídky.

Co je výstupem Kompletní technické inspekce?

KOMPLET (průkaz technického stavu nemovitosti VČETNĚ orientačního ocenění zjištěných vad).

Průkaz pro jednotlivé obory přehledně informuje o počtu nalezených vad a rizikových řešeních, které mohou v budoucnu k vadám vést. Inspektor popíše postup a cenu sanace každé zjištěné vady nebo rizikového řešení.

Posuzované technické obory: Statika, Izolace proti vodě, Povrchy, Technické zařízení, Zdraví a hygiena, Bezpečnost a požár, Akustika, Úniky tepla

Popis: Certifikovaný inspektor nemovitostí důkladně prozkoumá předmětnou nemovitost. Na základě průzkumu hodnotí až 200 rizikových faktorů a až 500 dílčích rizik. Následně provádí analýzu každého rizika, kde v případě výskytu rizika, (v úvahu je brána i možnost projevu rizika v budoucnosti) riziko detailně popíše, navrhne způsob sanace a stanoví orientační náklady na odstranění každého rizika či rizikového řešení a vystaví tzv. KOMPLETNÍ PRŮKAZ NEMOVITOSTI – Průkaz nemovitosti s oceněním.

Způsob diagnostiky rizik: Průzkum Nemovitosti probíhá vizuální kontrolou problematických míst za případného použití neinvazivních, orientačních diagnostických přístrojů. Invazivní zkoušky, provádění sond či akreditované měření není v inspekci zahrnuto a může být doobjednáno dle potřeby a případného doporučení.

Doba trvání inspekce (Průzkumu): 2 až 4 hod.

Vystavení průkazu nemovitosti: Dvanáct pracovních dní od průzkumu nemovitosti.

Forma vystaveného průkazu: Elektronická verze.

Průkaz nemovitosti se soupisem vad k reklamaci je vhodný využít před ukončením záruční doby, protože vám může zajistit opravu nebo finanční vyrovnání od prodávajícího či developera.

Součástí této varianty je přibližná cena a doporučení způsobu sanace každé zjištěné vady nebo rizikového řešení.

Na základě Vaší poptávky se s Vámi spojíme s případným upřesněním a zašleme Vám cenu služby. Následně po objednání produktu se Vám ozve inspektor a domluví termín možné prohlídky.

 

Články

Kontaktní údaje

Provozovatel

EXPERDIA ČR s.r.o.
Sportovní 164
250 82 Tuklaty
IČ: 24722243

 

Telefon

+420 736 673 398