Inspektoři nemovitostí na Vaší straně

Více než 20-letá zkušenost s vadami a poruchami staveb - spolehněte se na kvalifikovaný tým inspektorů nemovitostí

Nemopas zajištuje tým přes 80 odborníků, inspektorů nemovitostí, Znaleckého ústavu DEKPROJEKT s více než 20 letou tradicí v průzkumu staveb, odhalování jejich poruch a navrhování sanací. Odhalování vad a řešení problémů budov je pro nás zároveň koníčkem, a proto se angažujeme v řadě dobrovolných nehonorovaných aktivitách, které kultivují technické povědomí a pozdvihují celý náš obor.

Veškeré fungování naší společnosti je založeno na principech absolutní nestrannosti, celoživotního vzdělávání a zvyšování odbornosti. Naším základním mottem je spolehlivost a odpovědnost.

Jsme držitelé státních akreditací: Znalecký ústav, Centrum technické normalizace a Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1565. Navíc jsme Poradenské informační středisko jmenované Státním fondem rozvoje bydlení.


Asociace inspektorů nemovitostí AIN

Nemopas je zakládajícím členem Asociace inspektorů nemovitostí (AIN). AIN sdružuje odborníky, kteří inspekce nemovitosti vykonávají – tedy inspektory nemovitostí. U každého svého člena asociace garantuje, že poskytuje služby na takové odborné i etické úrovni, jaké jsou na obor a jeho metodiku kladeny. Úroveň znalostí inspektorů nemovitostí jsou objektivně posuzovány na půdě AIN podle vlastních interních procedur.

Inspekce hodnotí kompletní stav RD

Inspekce nemovitosti Nemopas hodnotí technický stav domu, jeho zjevné i skryté vady. Jako inspektor nemovitosti Ing. Jiří Čížek provádím inspekce právě metodikou Nemopas v oblasti Praha, Praha - Východ, Praha západ. Nemovitost hodnotím jednak z pohledu jejích poruch, ale také z pohledu rizika vzniku poruchy.

Metodika Nemopas

zajišťuje propracovanou metodiku vyhledávání rizikových a vadných řešení v osmi technických oborech:

  • Statika
  • Úniky tepla
  • Izolace proti vodě
  • Zvuk a hluk
  • Technické zařízení budovy
  • Bezpečnost nemovitosti při užívání a požární bezpečnost
  • Škodlivé látky a zdravé bydlení
  • Povrch podlah a stěn
  • Pozemky.

Metodika NEMOPAS

Metodika Nemopas byla vypracována odborníky ze Znaleckého ústavu Dekprojekt a Akreditované zkušební laboratoře Atelier Dek. Tato metodika inspekce nemovitosti hodnotí u nemovitostí výskyt více než 120 rizik poruch a vad v těchto daných technických oborech.

Experti AIN

Experti Znaleckého ústavu vycházeli u vypracování metodiky z více než 20leté zkušenosti v průzkumu staveb, odhalování jejich poruch a navrhování energetického hodnocení budov.

Jako člen skupiny Nemopas, profesionální inspektor Ing. Jiří Čížek, dodržuji veškerá fungování společnosti, které je založeno na principech absolutní nestrannosti, celoživotního vzdělávání a zvyšování si odborné kvalifikace. Naším základním mottem je spolehlivost a odpovědnost.

Jako všichni členové skupiny Nemopas, i já, Ing. Jiří Čížek, jsem členem Asociace Inspektorů nemovitostí, která sdružuje odborníky, kteří inspekce nemovitostí vykonávají. Asociace inspektorů nemovitostí garantuje u každého svého člena, že poskytuje služby na vysoké odborné i etické úrovni, která je na obor a jeho metodiku kladena. Úroveň těchto znalostí je pravidelně objektivně posuzována na půdě AIN podle vlastních interních procedur. 

 

Seznam všech akreditovaných auditorů, inspektorů a specialistů najdete na webových stránkách WWW.AIN.CZ