Inspekce nemovitosti

Inspekce nemovitostí

Inspekce nemovitosti je kontrola a zhodnocení technického stavu Vašeho domu, bytu či komerčního objektu.

Inspekce nemovitostí Jiří Čížek

Chci vědět více

PENB

Vystavíme Vám Průkaz Energetické Náročnosti Budovykterý obsahuje vyhláškou stanovené informace o energetické náročnosti budovy.

PENB - Průkaz energetické náročnosti budovy

Chci vědět více

Expertní a diagnostické služby

Expertní a znaleckou činností ve stavebnictví se naši technici a inspektoři zabývají již více než 10 let. 

Expertní a znalecká činnost

Chci vědět více

Certifikace výstavby

Tato služba pomáhá eliminovat rizika poruch na dokončeném objektu a prokazuje kupujícímu nemovitosti, že objekt byl při výstavbě průběžně kontrolován nezávislým odborníkem.

Certifikace výstavby

Chci vědět více

Proč si nechat provést odbornou inspekci nemovitosti?

 PROČ inspekci nemovitosti potřebuje PRODÁVAJÍCÍ?

 PROČ inspekci nemovitosti potřebuje KUPUJÍCÍ?

Zákon ukládá povinnost sdělit co nejpřesnější informace o prodávané věci a předepisuje pětiletou zodpovědnost za skryté vady. Přiložením NEMOPASU ke kupní smlouvě vyjadřujete své čisté úmysly.

Skryté vady a poruchy nemovitosti mohou mít nedozírné následky. Koupě nemovitosti je pro většinu z nás důležitým životním krokem. Pomůžeme Vám "nešlápnout vedle".

INSPEKTOR NEMOVITOSTI VÁM SDĚLÍ SKUTEČNÝ STAV A  BUDOUCÍ RIZIKA NEMOVITOSTI 

Chci kalkulaci na prověření nemovitostí

Inspekce nemovitostí

Inspekce nemovitostí

Jako certifikovaný inspektor nemovitostí Ing. Jiří Čížek se zabývám inspekcí nemovitostí v oblasti Praha, Praha-Východ a Praha-Západ. Velmi dlouhá zkušenost s vadami a poruchami nemovitostí a staveb - spolehněte se na kvalifikovaný tým inspektorů nemovitostí.
 
Experti Znaleckého ústavu vychází z více než 20 leté zkušenosti v průzkumu staveb, odhalování jejich poruch a navrhování energetického hodnocení budov. Veškeré fungování je založeno na principech absolutní nestrannosti, celoživotního vzdělávání a zvyšování odbornosti. Základním mottem je „spolehlivost a odpovědnost".
 
NEMOPAS ODBORNĚ A ORGANIZAČNĚ ZAJIŠŤUJE ZNALECKY ÚSTAV ATELIER DEK - DEKPROJEKT ZE SKUPINY DEK.

Jsme držitelé státních akreditací:

 • Znalecký ústav
 • Centrum technické normalizace a Akreditovaná zkkušební laboratoř č.1565.
 • Poradenské informační středisko jmenované státním fondem rozvoje bydlení.
 

Asociace inspektorů nemovitostí AIN

Nemopas je zakládajícím členem Asociace inspektorů nemovitostí (AIN). AIN sdružuje odborníky, kteří inspekce nemovitosti vykonávají - tedy inspektory nemovitostí. U každého svého člena asociace garantuje, že poskytuje služby na takové odborné i etické úrovni, jaké jsou na obor a jeho metodiku kladeny. Úroveň znalostí inspektorů nemovitostí jsou objektivně posuzovány na půdě AIN podle vlastních interních procedur.

Kalkulace inspekce nemovitostí ZDARMA :

Ing. Jiří ČÍŽEK
+420 773 370 111
jiri.cizek@nemopas.cz

Novinky

 • 5. Říjen 2017

  Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) je dokument, který zavedl v roce 2009 zákon 406/2000 Sb. a jeho forma je  dána vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu. Od roku 2012 novela zákona rozšiřuje jeho používání, od roku 2013 se musí průkaz předkládat při prodeji nebo pronájmu nemovitosti.

  PENB dokument

  PENB je několika stránkový hodnotící dokument a musí být potvrzen osobou autorizovanou pro vystavování těchto průkazů (musí být přezkoušená Ministerstvem průmyslu a obchodu).

  PENB posuzuje úroveň stávajícího energetického hospodářství objektu a na základě toho zařadí objekt na stupnici A až G energetické náročnosti. PENB hodnotí objekt z hlediska potřeby všech energií, tedy potřeby energie na vytápění, ale také z hlediska potřeby energie na ohřev teplé vody, potřeby energie na vzduchotechnická zařízení a klimatizaci (pokud je instalováno), i z hlediska potřeby energie na umělé osvětlení. Tak jako známe energetické štítky u domácích spotřebičů, tak je nyní označena každá budova.

   

  Energetická náročnost budovy

  Energetická náročnost budovy je přímo spojena s provozními náklady, které hrají důležitou roli při oceňování budovy na trhu ať už v případě prodeje, koupě nebo pronájmu.

  Povinnost zpracovat průkaz platí při výstavbě nových budov a větších změnách dokončených budov. Pro tyto účely zpracování PENB je nutné splnit předepsané požadavky na energetickou náročnost. 

  Pokud potřebujete nechat si vystavit PENB, jsme pro Vás ti praví. Připravíme pro Vás PENB pro rodinný dům v projektové fázi na základě poskytnutých podkladů. Podklady, které po Vás budeme potřebovat, abychom mohli PENB zpracovat jsou půdorysy rodinného domu s řezy a pohledy a technická zpráva. Z těchto podkladů musí jednoznačně vyplynout plocha a skladba obalových konstrukcí. Je nutné dodat také situaci rodinného domu, kde musí být patrné natočení domu ke světovým stranám a číslo parcely pozemku na, kterém stavba stojí.

   

  Chci kalkulaci na prověření nemovitostí

   

  Technické parametry PENB

  Mezi technické parametry, které musíme znát, abychom PENB mohli zpracovat patří technické zařízení budovy  - technická zpráva vytápění a ohřevu teplé vody, kde je jasné o jaký typ tepelného zdroje pro vytápění i ohřev teplé vody jde, jaký je to typ otopné soustavy. Pokud je v objektu nainstalována i vzduchotechnika, klimatizace apod., tak je nutné dodat i technické údaje těchto zařízení

  V PENB jsou dále uvedeny formální informace o rodinném domě, tj. místo a adresa posuzované stavby, název, adresa a kontakt na investora, název, adresa a kontakt na stavebníka, pokud je jiný od investora, název katastrálního území místa stavby.

  Tyto materiály preferujeme v elektronické podobě  ve formátech dwg, pdf, excel, word. Pokud nemáte dokumenty v elektronické podobě, je možné je předat osobně, či zaslat poštou.

  PENB Vám po zaslání veškerých podkladů a uhrazení nákladů na vypracování průkazu zhotovíme do 10 dnů. V případě Vašeho zájmu nás kontaktuje a domluvíme si veškeré další podrobnosti. 

  Číst více
 • 5. Říjen 2017

  Chtěli byste znát o Vašem rodinném domě všechny technické parametry a vědět, zda v něm nehrozí nějaký technický problém, není v něm nějaká skrytá vada, která se Vám brzy projeví, či máte již ve Vašem domě nějaký technický problém a chtěli byste odborně poradit, jak ho odstranit? V tom případě se pro Vás vhodný náš produkt standardní inspekce rodinného domu. Technický průkaz nemovitosti, který je výstupem této inspekce, může sloužit jako příloha kupní smlouvy a informuje tak smluvní strany o technickém stavu objektu a případných skrytých vadách.

  Inspekce rodinného domu metodikou NEMOPAS

  Inspekci rodinného domu provádíme metodikou Nemopas, který zaručuje vyhledávání rizikových a vadných řešení v osmi technických oborech, které významně ovlivňují technický stav nemovitosti a tím i pohodu a bezpečnosti při užívání. Metodika Nemopas byla vypracována odborníky ze Znaleckého ústavu Dekprojekt a Akreditované zkušební laboratoře Atelier DEK. Metodika Nemopas prověřuje u nemovitostí výskyt více než 120 rizik a poruch vad v technických oblastech statika, izolace proti vodě, povrchy, technické zařízení, zdraví a hygiena, bezpečnost a požár, akustika, úniky tepla.

   

  Standardní inspekce rodinného domu

  Standardní inspekce rodinného domu  Nemopas zahrnuje důkladné prozkoumání Vašeho rodinného domu naším certifikovaným inspektorem. Na základě průzkumu Vám bude do 5ti pracovních dní od prohlídky rodinného domu vypracován Technický průkaz nemovitosti. Technický průkaz nemovitosti obsahuje grafické vyhodnocení, popis nemovitosti a jejich případných problémů a vyhodnocený seznam všech hodnocených rizik podle metodiky Nemopas. Každé případné riziko či vada je podrobně popsáno a analyzováno na samostatném listě dokumentu. Součástí této varianty inspekce je také přibližná cena a doporučení způsobu sanace každé zjištěné vady nebo rizikového řešení. Technický průkaz nemovitosti Vám bude zaslán elektronicky.

   

  Rizika rodinného domu

  Rizika Vašeho rodinného domu jsou diagnostikovány vizuální kontrolou problematických míst za případného použití neinvazivních, orientačních diagnostických přístrojů. Invazivní zkoušky, provádění sond či následné akreditované měření v laboratoři není v inspekci zahrnuto, ale pokud je zjištěno, že nějaké toto měření je nutné, může být doobjednáno podle potřeby a případného doporučení.

   Chci kalkulaci na prověření nemovitostí

   

  Standardní prohlídka trvá cca 1-3 hodiny

  Tato standardní prohlídka s certifikovaným inspektorem trvá cca 1 - 3 hodiny.

  Pokud se rozhodnete pro naši službu, můžete úhradu za službu zaplatit buďto bankovním převodem před provedením průzkumu, nebo zaplatit v hotovosti při ukončení průzkumu.

  Po objednání prohlídky s certifikovaným inspektorem se Vám ozve náš inspektor a domluví termín možné prohlídky

  Číst více
 • 5. Říjen 2017

  Chcete znát technický stav Vašeho rodinného domu, abyste věděli, zda Vás v něm nečekají nějaké technické problémy? Chcete nějakou radu od technického pracovníka, týkající se Vašeho rodinného domu?

  Prohlídka rodinného domu s inspektorem

  Prohlídka nemovitosti - rodinného domu s certifikovaným inspektorem Vám dám základní odpovědi na otázky týkající se Vašeho domu.

  U naší služby prohlídka rodinného domu s inspektorem dojde k prohlídce Vašeho rodinného domu, kdy certifikovaný inspektor nemovitostí s Vámi projde celou nemovitost a průběžně Vás upozorňuje o nemovitosti a jejích zjevných vadách a o rizicích skrytých vad.

  Průzkum nemovitosti probíhá vizuální kontrolou problematických míst za případného použití neinvazivních, orientačních diagnostických přístrojů. Invazivní zkoušky, provádění sond či akreditované měření není v této základní prohlídce s inspektorem zahrnuto, ale v případě problémů může být doobjednáno dle potřeby a případného doporučení.

  Všechny informace o Vašem rodinném domě Vám budou sděleny během prohlídky, u této prohlídky se nevystavuje žádný technický průkaz nemovitosti.

   

  Prohlídka domu trvá cca 1hod.

  Prohlídka rodinného domu s certifikovaným inspektorem trvá většinou kolem 1 hodiny.

  Tento produkt si objednávají často zákazníci ve chvíli, kdy je třeba řešit rekonstrukci či se uvažuje o přestavbě. Tato varianta inspekce je také ideální i u přejímky bytu či rodinného domu. Při převzetí novostavby uvede certifikovaný inspektor svá zjištění do předávacího protokolu.

  Chci kalkulaci na prověření nemovitostí

   

  Zaměření inspektora při prohlídce

  U této varianty prohlídky si můžete zvolit také obory, na které se inspektor při prohlídce zaměří podrobněji a bude Vás o něm informovat.

  Každý náš inspektor nemovitosti má vzdělání a praxi v oboru pozemních staveb a technického zařízení staveb a je proškolen na odhalování  těchto rizik a vad a poruch nemovitostí. Naše práce a naše fungování je založeno na principech absolutní nestrannosti, celoživotního vzdělávání a zvyšování si odbornosti. Mottem našich inspektorů je spolehlivost a odpovědnost.

  Pokud se rozhodnete pro naši službu, můžete úhradu za službu zaplatit buďto bankovním převodem před provedením průzkumu, nebo zaplatit v hotovosti při ukončení průzkumu.

  Po objednání prohlídky s certifikovaným inspektorem se Vám ozve náš inspektor a domluví termín možné prohlídky.

   

  Číst více
 • 4. Říjen 2017

  Vlastníte rodinný dům a rádi byste znali, jaký je jeho technický stav? Nebo v něm máte nějaký technický problém, vlhko ve sklepě, mokré stěny, tvoří se Vám v něm plíseň a nevíte, kde je problém? Rádi byste technické posouzení?

  ZÁKLADNÍ inspekce nemovitosti

  Pak je pro Vás vhodný tento produkt - základní inspekce rodinného domu. Jedná se o základní inspekci Nemopas. To znamená, že certifikovaný inspektor nemovitostí prozkoumá Váš rodinný dům a na základě prohlídky vypracuje Technický průkaz nemovitosti. Technický průkaz nemovitosti obsahuje grafické vyhodnocení, popis nemovitosti a jejich případných problémů a vyhodnocený seznam všech hodnocených rizik podle metodiky Nemopas.

  Metodika Nemopas hodnotí tyto technické obory statika, izolace proti vodě, povrchy, technické zařízení, zdraví a hygiena, bezpečnost a požár, akustika, úniky tepla.

  Certifikovaný inspektor nemovitosti důkladně prozkoumá Váš rodinný dům a na základě průzkumu hodnotí až 200 rizikových faktorů a klasifikuje, zda se na nemovitosti vyskytují, nevyskytují či vyskytovat mohou nějaká rizika nebo vady.

   

  Průzkum a prověření domu

  Průzkum probíhá formou vizuální kontroly problémových míst za použití neinvazivních, orientačních a diagnostických přístrojů. Případné invazivní zkoušky, provádění sond či akreditované měření není v inspekci zahrnuto a pokud bychom zjistili, že je nutné k dohledání problému, tak může být doobjednáno dle potřeby a případného doporučení.

  Každý náš inspektor nemovitosti má vzdělání a praxi v oboru pozemních staveb a technického zařízení staveb a je proškolen na odhalování  těchto rizik a vad a poruch nemovitostí. Naše práce a naše fungování je založeno na principech absolutní nestrannosti, celoživotního vzdělávání a zvyšování si odbornosti. Mottem našich inspektorů je spolehlivost a odpovědnost.

  Celková doba této základní inspekce rodinného domu trvá přibližně kolem 1 - 2 hodin.

   

  Chci kalkulaci na prověření nemovitostí

   

  Dokumenty o inspekci do 5-ti dnů

  Do 5ti pracovních dní od našeho inspektora obdržíte vypracované dokumenty - technický průkaz nemovitosti, který Vám bude zaslán v elektronické podobě. Vypracovaný Průkaz nemovitosti může sloužit například jako příloha kupní smlouvy, kde informuje smluvní strany o technickém stavu objektu a případných skrytých vadách.

  Pokud se rozhodnete pro naši základní inspekci nemovitosti rodinného domu, můžete úhradu za službu zaplatit buďto bankovním převodem před provedením průzkumu, nebo zaplatit v hotovosti při ukončení průzkumu.

  Objednejte si naši prohlídku nemovitosti a náš inspektor se Vám ozve a domluvíme si termín možné prohlídky Vašeho rodinného domu. 

  Číst více