Bytové domy

Inspekce bytových domů

Inspekce bytového domu je vizuální kontrola technického stavu společných prostor a konstrukcí, při které identifikujeme vady či nedostatky a případná další technická rizika. Sdělíme Vám skutečný stav, možná budoucí rizika a v případě potřeby doporučíme další diagnostiky. Technický průkaz Vám pomůže, pokud kupujete či prodáváte nemovitost, končí Vám záruční doba, plánujete rekonstrukci či potřebujete podklad pro stanovení výše příspěvku do fondu oprav.

Kupujete nebo prodáváte bytový dům?

;

Blíží se konec záruky společných prostor?

;

Plánujete rekonstrukci společných konstrukcí

;

K vytváření technického průkazu nemovitosti využíváme software NEMOPAS, ve kterém jako certifikovaní inspektoři nemovitostí hodnotíme rizika z jednotlivých stavebních oborů, nevhodná stavební řešení apod. V případě KOMPLETNÍ inspekce hodnotíme v průměru až 200 rizikových faktorů a přikládáme orientační ceny sanace zjištěných nedostatků.

Na stanovení a definici jednotlivých rizik spolupracovalo několik soudních znalců z jednotlivých stavebních oborů a byly analyzovány znalecké a odborné posudky z oboru vady a poruchy staveb z více jak 20leté praxe Znalecké kanceláře DEKPROJEKT.

 Kupujete nebo prodáváte bytový dům?

Při koupi či prodeji nemovitosti můžete využít služby TECHNICKÉ INSPEKCE s písemným výstupem ve variantě STANDARD či KOMPLET (která má navíc odhadnuté náklady na sanace zjištěných nedostatků). Více informací naleznete u jednotlivých služeb:

TECHNICKÝ PRŮKAZ STANDARD

Technická inspekce s písemným výstupem bez odhadu cen sanací

i

TECHNICKÝ PRŮKAZ KOMPLET

Technická inspekce s písemným výstupem a odhadem ceny sanací

Co je výstupem Standardní technické inspekce a kdy jí využít?

STANDARD (průkaz technického stavu nemovitosti).

Průkaz pro jednotlivé obory přehledně informuje o počtu nalezených vad a rizikových řešení, které mohou v budoucnu k vadám vést.

Posuzované technické obory: Statika, Izolace proti vodě, Povrchy, Technické zařízení, Zdraví a hygiena, Bezpečnost a požár, Akustika, Úniky tepla

Popis: Certifikovaný inspektor nemovitostí důkladně prozkoumá předmětnou nemovitost. Na základě průzkumu hodnotí až 200 rizikových faktorů. Následně provádí analýzu každého rizika, kde v případě výskytu rizika, (v úvahu je brána i možnost projevu rizika v budoucnosti) riziko popíše.

Způsob diagnostiky rizik: Průzkum Nemovitosti probíhá vizuální kontrolou problematických míst za případného použití neinvazivních, orientačních diagnostických přístrojů. Invazivní zkoušky, provádění sond či akreditované měření není v inspekci zahrnuto a může být doobjednáno dle potřeby a případného doporučení.

Doba trvání inspekce (Průzkumu): 1 až 3 hod.

Vystavení průkazu nemovitosti: Deset pracovních dní od průzkumu nemovitosti.

Forma vystaveného průkazu: Elektronická verze.

Průkaz nemovitosti může sloužit i jako příloha kupní smlouvy a informuje tak smluvní strany o technickém stavu objektu.

Na základě Vaší poptávky se s Vámi spojíme s případným upřesněním a zašleme Vám cenu služby. Následně po objednání produktu se Vám ozve inspektor a domluví termín možné prohlídky.

Co je výstupem Kompletní technické inspekce a kdy jí využít?

KOMPLET (průkaz technického stavu nemovitosti VČETNĚ orientačního ocenění zjištěných vad).

Průkaz pro jednotlivé obory přehledně informuje o počtu nalezených vad a rizikových řešení, které mohou v budoucnu k vadám vést.

Posuzované technické obory: Statika, Izolace proti vodě, Povrchy, Technické zařízení, Zdraví a hygiena, Bezpečnost a požár, Akustika, Úniky tepla

Popis: Certifikovaný inspektor nemovitostí důkladně prozkoumá předmětnou nemovitost. Na základě průzkumu hodnotí až 200 rizikových faktorů. Následně provádí analýzu každého rizika, kde v případě výskytu rizika, (v úvahu je brána i možnost projevu rizika v budoucnosti) riziko popíše, rámcově navrhne způsob sanace a odhadne orientační náklady na odstranění každého rizika či rizikového řešení a vystaví tzv. KOMPLETNÍ PRŮKAZ NEMOVITOSTI – Průkaz nemovitosti s oceněním.

Způsob diagnostiky rizik: Průzkum nemovitosti probíhá vizuální kontrolou problematických míst za případného použití neinvazivních, orientačních diagnostických přístrojů. Invazivní zkoušky, provádění sond či akreditované měření není v inspekci zahrnuto a může být doobjednáno dle potřeby a případného doporučení.

Doba trvání inspekce (Průzkumu): 2 až 4 hod.

Vystavení průkazu nemovitosti: Dvanáct pracovních dní od průzkumu nemovitosti.

Forma vystaveného průkazu: Elektronická verze.

Průkaz nemovitosti může sloužit i jako příloha kupní smlouvy a informuje tak smluvní strany o technickém stavu objektu.

Součástí této varianty je přibližná cena a doporučení způsobu sanace každé zjištěné vady nebo rizikového řešení.

Na základě Vaší poptávky se s Vámi spojíme s případným upřesněním a zašleme Vám cenu služby. Následně po objednání produktu se Vám ozve inspektor a domluví termín možné prohlídky.

Blíží se konec záruky společných prostor?

Vlastníte či spravujete společné prostory a konstrukce bytového domu a blíží do konce záruky poskytnuté developerem? Nechte si od nás zhotovit technický průkaz, jehož součástí je výpis vad k reklamaci. Následně Vám pomůžeme při osobním jednáním s technickou argumentací.

Co je výstupem Standardní technické inspekce a kdy jí využít?

STANDARD (průkaz technického stavu nemovitosti).

Průkaz pro jednotlivé obory přehledně informuje o počtu nalezených vad a rizikových řešení, které mohou v budoucnu k vadám vést.

Posuzované technické obory: Statika, Izolace proti vodě, Povrchy, Technické zařízení, Zdraví a hygiena, Bezpečnost a požár, Akustika, Úniky tepla

Popis: Certifikovaný inspektor nemovitostí důkladně prozkoumá předmětnou nemovitost. Na základě průzkumu hodnotí až 200 rizikových faktorů. Následně provádí analýzu každého rizika, kde v případě výskytu rizika, (v úvahu je brána i možnost projevu rizika v budoucnosti) riziko popíše.

Způsob diagnostiky rizik: Průzkum nemovitosti probíhá vizuální kontrolou problematických míst za případného použití neinvazivních, orientačních diagnostických přístrojů. Invazivní zkoušky, provádění sond či akreditované měření není v inspekci zahrnuto a může být doobjednáno dle potřeby a případného doporučení.

Doba trvání inspekce (Průzkumu): 1 až 3 hod.

Vystavení průkazu nemovitosti: Deset pracovních dní od průzkumu nemovitosti.

Forma vystaveného průkazu: Elektronická verze.

Průkaz nemovitosti se soupisem vad k reklamaci je vhodný využít před ukončením záruční doby, protože vám může zajistit opravu nebo finanční vyrovnání od developera.

Na základě Vaší poptávky se s Vámi spojíme s případným upřesněním a zašleme Vám cenu služby. Následně po objednání produktu se Vám ozve inspektor a domluví termín možné prohlídky.

TECHNICKÝ PRŮKAZ STANDARD

Technická inspekce s písemným výstupem a soupisem vad k reklamaci

Plánujete rekonstrukci společných prostor a konstrukcí?

Vlastníte či spravujete společné prostory a konstrukce bytového domu a plánujete rekonstrukci, potřebujete vytvořit či aktualizovat plán oprav či potřebujete podklad pro stanovení výše příspěvků do fondu oprav? Nechte si od nás zhotovit technický průkaz, jehož součástí je rámcový plán oprav. Následně Vám pomůžeme při osobním jednání interpretovat jednotlivé body z technického průkazů. Můžeme Vám pomoci vše interpretovat také na shromáždění vlastníků.

Co je výstupem Kompletní technické inspekce a kdy jí využít?

KOMPLET (průkaz technického stavu nemovitosti VČETNĚ orientačního ocenění zjištěných vad).

Průkaz pro jednotlivé obory přehledně informuje o počtu nalezených vad a rizikových řešení, které mohou v budoucnu k vadám vést.

Posuzované technické obory: Statika, Izolace proti vodě, Povrchy, Technické zařízení, Zdraví a hygiena, Bezpečnost a požár, Akustika, Úniky tepla

Popis: Certifikovaný inspektor nemovitostí důkladně prozkoumá předmětnou nemovitost. Na základě průzkumu hodnotí až 200 rizikových faktorů. Následně provádí analýzu každého rizika, kde v případě výskytu rizika, (v úvahu je brána i možnost projevu rizika v budoucnosti) riziko popíše, rámcově navrhne způsob sanace a odhadne orientační náklady na odstranění každého rizika či rizikového řešení a vystaví tzv. KOMPLETNÍ PRŮKAZ NEMOVITOSTI – Průkaz nemovitosti s oceněním.

Způsob diagnostiky rizik: Průzkum nemovitosti probíhá vizuální kontrolou problematických míst za případného použití neinvazivních, orientačních diagnostických přístrojů. Invazivní zkoušky, provádění sond či akreditované měření není v inspekci zahrnuto a může být doobjednáno dle potřeby a případného doporučení.

Doba trvání inspekce (Průzkumu): 2 až 4 hod.

Vystavení průkazu nemovitosti: Dvanáct pracovních dní od průzkumu nemovitosti.

Forma vystaveného průkazu: Elektronická verze.

Průkaz nemovitosti může sloužit i jako příloha kupní smlouvy a informuje tak smluvní strany o technickém stavu objektu.

Součástí této varianty je přibližná cena a doporučení způsobu sanace každé zjištěné vady nebo rizikového řešení.

Na základě Vaší poptávky, se s Vámi spojíme s případným upřesněním a zašleme Vám cenu služby. Následně po objednání produktu se Vám ozve inspektor a domluví termín možné prohlídky.

TECHNICKÝ PRŮKAZ KOMPLET

Technická inspekce s písemným výstupem plánu oprav

Články

Kontaktní údaje

Provozovatel

EXPERDIA ČR s.r.o.
Sportovní 164
250 82 Tuklaty
IČ: 24722243

 

Telefon

+420 736 673 398